SMART > Poradniki > Pieniądze dla domu > Kredyt celowy — czym jest i jak działa?

Kredyt celowy — czym jest i jak działa?

Kredyt celowy jest rozwiązaniem dla osób, które dokładnie wiedzą, na co przeznaczą pożyczone środki. Dzięki temu bank może dokładniej określić ryzyko takiej operacji, co może pozytywnie przełożyć się na całkowity koszt zaciągniętego zobowiązania. Sprawdźmy więc, czym jest kredyt celowy i kto może z niego skorzystać?

Kredyt celowy — czym jest i jak działa?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Największą swobodę w wydatkowaniu pożyczonych od banku środków daje kredyt gotówkowy, kredyt odnawialny, debet na rachunku i karta kredytowa. Chociaż mechanizm ich działania jest różny, to łączy je podstawowa cecha — pieniądze przeznaczyć można na dowolny cel. Nie ma konieczności przedstawiania rachunków, faktur i innych dokumentów potwierdzających zakup towaru lub usługi.

Z drugiej strony banki oferują rozwiązania dla klientów o konkretnych potrzebach, którzy znają dokładanie cel, na który przeznaczą pożyczone pieniądze. Do tego są gotowi na ustanowienie rzeczowego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Są to kredyty celowe. Zaliczyć do nich można m.in. kredyt ratalny, kredyt samochodowy i hipoteczny.

Z kolei przedsiębiorcy mogą zaciągnąć np. kredyt celowy inwestycyjny, dzięki któremu mogą istotnie zwiększyć posiadany majątek czy kredyt technologiczny na zakup lub wdrożenie własnych innowacyjnych rozwiązań. Zobaczmy zatem, na czym charakteryzują się poszczególne produkty finansowe. z przeznaczeniem na konkretny cel.

Reklama

Kredyt celowy — czym jest?

Kredyt celowy jest rodzajem zobowiązania, w którym wnioskodawca w trakcie składania wniosku zadeklaruje, na co przeznaczy pożyczone pieniądze. Aby ograniczyć ryzyko związane z wydatkowaniem środków niezgodnie z zawartą umową kredytową, banki często przelewają pieniądze bezpośrednio na konto kontrahenta, np. dewelopera w przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym. Nie ma więc możliwości, że środki przeznaczone zostaną na inny cel niż wskazany we wniosku.

Istotę kredytu celowego możemy znaleźć w art. 69 pkt 1 Ustawy — Prawo bankowe: Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Oferta kredytów celowych skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i firmowych. Jej zakres dostosowany jest do odmiennych potrzeb konsumentów i przedsiębiorców. Kredyt celowy może służyć m.in. sfinansowaniu zakupu środka transportu, nieruchomości, parku maszynowego czy uregulowaniu zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń społecznych.

Kredyt celowy — jak się za to zabrać?

Pierwszym krokiem jest dopasowanie odpowiedniej formy finansowania do bieżących potrzeb. Należy dokładnie określić cel i zastanowić się, który kredyt spełni nasze oczekiwania. Przykładowo zakup pojazdu sfinansować można zarówno kredytem samochodowym, jak i kredytem gotówkowym lub kartą kredytową jeśli ta ma odpowiednio wysoki limit.

Po decyzji dotyczącej formy finansowania warto skorzystać z dostępnych w sieci rankingów i kalkulatorów, aby porównać koszty, a także szczegółowe parametry wybranych ofert. W celu szybkiej weryfikacji porównać można rzeczywistą roczną stopę oprocentowania i całkowitą kwotę do spłaty poszczególnych kredytów. Jeśli któraś propozycja spełni nasze oczekiwania to wystarczy złożyć wniosek kredytowy. Można to najczęściej zrobić przez Internet lub odwiedzając oddział wybranego banku.

Podczas wypełniania wniosku należy wskazać cel, na który przeznaczone zostaną środki pochodzące z kredytu. Każda osoba ubiegająca się o finansowanie musi poddać się ocenie zdolności kredytowej. W tym celu konieczne jest przedstawienie listy dokumentów pozwalających na weryfikację kondycji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy oraz ocenę jakości potencjalnego zabezpieczenia spłaty zobowiązania, np. nieruchomości czy samochodu

Z uwagi na wysokość kredytu i okres finansowania wymagania banku wobec kredytobiorcy mogą być różne. Przykładowo Kredyt hipoteczny jest z reguły zobowiązaniem wysokokwotowym z terminem spłaty sięgającym nawet kilkudziesięciu lat. To z kolei przekłada się na konieczność przedłożenia większej liczby dokumentów.

Wynika to z faktu, że udzielenie takiego finansowania rodzi większe ryzyko dla banku, niż kredyt na samochód czy sprzęt elektroniczny. Nie chodzi tu tylko o większą kwotę zobowiązania, ale także o fakt, że na przestrzeni lat kondycja finansowa kredytobiorcy ulec może wyraźnemu pogorszeniu. 

Trzeba pamiętać, że w trakcie analizy zdolności kredytowej bank sięgnie także do rejestrów prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), aby sprawdzić, jak wnioskodawca podchodził do spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Jeśli historia kredytowa jest dyskusyjna i zawiera notoryczne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań, bank może odrzucić wniosek lub zaostrzyć warunki finansowania, np. podwyższyć oprocentowanie lub zażądać dodatkowych zabezpieczeń.

Kredyt samochodowy — dobry przykład kredytu celowego

Jednym z najbardziej popularnych kredytów celowych jest kredyt samochodowy. Jego nazwa wskazuje, że można przeznaczyć go na zakup auta. To tylko częściowa prawda, gdyż katalog pojazdów, które sfinansować można kredytem samochodowym, jest dużo szerszy i obejmuje m.in. motocykle, ciężarówki, przyczepy, quady, a nawet łodzie motorowe. Różnorodność przedmiotów finansowania zależy od wewnętrznych procedur i polityki kredytowej prowadzonej przez poszczególne banki.

Kredyt samochodowy nie może być przeznaczony na inne cele. Składając wniosek kredytowy o ten typ finansowania, kredytobiorca musi się liczyć z faktem, że pojazd stanowić będzie zabezpieczenie spłaty kredytu, które występuje najczęściej pod postacią zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji praw z polisy AC, weksla in blanco i depozytu karty pojazdu. Trzeba też pamiętać, że bank może być wpisany w dowód rejestracyjny jako współwłaściciel pojazdu.

Dzięki zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia kredyt samochodowy może być tańszy od kredytu gotówkowego, który przeznaczyć można na dowolny cel. Nie jest to jednak regułą i przed podjęciem decyzji warto zweryfikować dostępne na rynku oferty.

W takiej styuacji trzeba sprawdzić, ile wynosi całkowita kwota do spłaty i rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wybranych propozycji banków. Porównywane oferty muszą opierwać na taką samą kwotę i mieć identyczny okres finansowania. Może okazać się, że kredyt gotówkowy będzie rozwiązaniem tańszym i będzie można odpuścić formalności związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Kredyt hipoteczny — czy tylko na zakup lub budowę nieruchomości?

Kolejnym przykładem kredytu celowego jest kredyt hipoteczny. Najczęściej wykorzystywany jest jako wsparcie finansowe banku przy zakupie domu lub mieszkania, ale może być przeznaczony także na budowę, modernizację i remont nieruchomości, a także na zakup działki budowlanej. Jest to z reguły zobowiązanie wysokokwotowe z terminem spłaty sięgającym nawet 35 lat, które zabezpieczone jest hipoteką na nieruchomości mieszkalnej na rzecz banku.

W przypadku kredytu hipotecznego zaciągnięcie zobowiązania wiąże się z koniecznością przedstawienia większej liczby dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia skrupulatnej analizy zdolności kredytowej, a także oceny jakości samej nieruchomości, która stanowić ma główne zabezpieczenie kredytu. Dzięki temu kredyty hipoteczne to najniżej oprocentowane kredyty na rynku i chociaż sfinansowanie zakupu nieruchomości kredytem na dowolny cel jest teoretycznie możliwe, to będzie to rozwiązanie zdecydowanie droższe.

Kredyt celowy ratalny na zakup sprzętu RTV AGD

Do kredytów celowych zaliczyć można także kredyty ratalne powszechnie oferowane przez największe sieci handlowe. Należy przy tym pamiętać, że pomimo tego, że zakupu dokonujemy w sklepie, to kredytodawcą zawsze jest bank. Kredyt celowy ratalny to z reguły zobowiązania na niższą kwotę, jednak zdarzają się oferty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kredytobiorca ma tu większe pole wyboru niż w przypadku kredytu samochodowego i hipotecznego. Zazwyczaj cel, na jaki można przeznaczyć środki, ograniczony jest asortymentem danego sklepu. Może być to np. pralka, lodówka, komputer czy telewizor. Nie ma przeszkody, by było to kilka przedmiotów jednocześnie. Limit określa tu wyłącznie zdolność kredytowa konsumenta.

Kredyt celowy gotówkowy — czy jeszcze istnieje taki produkt?

Jedną z kluczowych zalet kredytów gotówkowych jest swoboda w wydatkowaniu pożyczonych od banku środków. W takiej sytuacji trudno wyobrazić sobie celowy kredyt gotówkowy. Na taki produkt można było trafić w przeszłości i często związany był on z konkretną akcją promocyjną.

Przykładowo kredyt gotówkowy na wakacje przeznaczyć można było tylko na wyjazd, za to jego oprocentowanie było niższe niż kredytu z podstawowej oferty. Aktualnie celowe kredyty gotówkowe są rzadko spotykane na rynku. Zdarza się, że podczas składania wniosku bank pyta o cel, ale służy to bardziej wewnętrznym statystykom prowadzonym przez kredytodawcę i nie stanowi żadnego zobowiązania kredytobiorcy.

Kredyt celowy konsolidacyjny — na spłatę innych zobowiązań

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym, który przeznaczony jest na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Klient może określić, które kredyty i pożyczki chce połączyć w ramach konsolidacji. Niektóre banki zgadzają się także na konsolidowanie chwilówek i pożyczek pozabankowych. Po takiej operacji zadłużenie spłacane jest jedną miesięczną ratą, co pozwala uporządkować osobiste finanse.

Osoby posiadające wolną od jakichkolwiek obciążeń nieruchomość, mogą zdecydować się na kredyt konsolidacyjny hipoteczny, który zabezpieczony jest hipoteką ustanowioną w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz banku. Z uwagi na dobre jakościowo zabezpieczenie, jest to rozwiązanie tańsze i oferujące wyższą kwotę limitu dostępnego w ramach konsolidacji.

Kredyt celowy dla firm — czym się charakteryzuje?

Oprócz klientów indywidualnych o kredyty celowe mogą ubiegać się osoby prawne. Potrzeby związane z prowadzoną działalnością różnią się od oczekiwań konsumentów, dlatego banki oferują w tym obszarze szereg innych rozwiązań. Sam proces oceny zdolności kredytowej jest podobny i wymaga przedstawienia przez przedsiębiorstwo m.in. dokumentów rejestrowych i finansowych.

Z uwagi na większe ryzyko związane z finansowaniem klienta firmowego, bank bardziej restrykcyjnie podchodzi o weryfikacji wniosku. Często wymagany jest też minimalny okres prowadzenia działalności nie krótszy niż 12 miesięcy, a dokumenty finansowe obejmować muszą pełny rok rozrachunkowy, co pozwala analitykom bankowym dokładniej oszacować potencjalne zagrożenia.

Kredyt celowy inwestycyjny dla firm

Kredyt inwestycyjny jest często jedynym rozwiązaniem, dzięki któremu firma może szybko powiększyć swój majątek trwały i niematerialny. Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć m.in. na zakup nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, maszyny i urządzenia, wyposażenie biura czy wartości niematerialne i prawne, tj. licencje i patenty. Przed zaciągnięciem zobowiązania należy przygotować biznesplan, a bank na jego podstawie oszacuje możliwość realizacji takiej inwestycji.

W zależności od banku okres finansowania wynosić może od kilku do nawet 20 lat. Niektóre banki oferują możliwość sfinansowania nawet 100% nakładów inwestycyjnych. Szczegółowe warunki finansowania ustalane są zazwyczaj po przeprowadzeniu analizy zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Celowy kredyt technologiczny dla firm

Kredyt technologiczny ma za zadanie wspieranie firm z sektora MŚP planujących wdrożenie inwestycji technologicznej, która rozumiana jest jako zakup lub wprowadzenie własnej nowej technologii i uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych, lub znacząco ulepszonych, procesów, towarów i usług.

Część kredytu może zostać spłacona bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości dotacji w formie premii technologicznej. Poza spełnieniem wymogów formalnych firma ubiegająca się o kredyt technologiczny musi wykazać się akceptowalną zdolnością kredytową.

Kredyt celowy czy kredyt na dowolny cel?

Wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań potencjalnego kredytobiorcy. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zakupem nieruchomości to trudno posiłkować się innym rozwiązaniem niż kredyt hipoteczny. Zobowiązanie tego typu, z uwagi na dobre jakościowo zabezpieczenie, może być udzielone na bardzo atrakcyjnych warunkach, a jego maksymalna kwota może wielokrotnie przekraczać możliwości typowych kredytów konsumpcyjnych.

Sytuacja może nie być już taka oczywista, kiedy weźmiemy pod uwagę zakup auta. Kredyt samochodowy wymaga ustanowienia zabezpieczenia na kredytowanym pojeździe, co piętrzy formalności i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Z kolei kredyt gotówkowy daje pełną swobodę w dysponowaniu pożyczonymi pieniędzmi, dzięki czemu auto możemy kupić bez informowania o tym fakcie banku.

W takim przypadku kwestią decydującą zazwyczaj będzie cena, dlatego przed podjęciem decyzji warto porównać dostępne na rynku oferty. Zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w przypadku pojazdów nie zawsze oznacza lepsze warunki finansowania. Szczególnie że banki działając w warunkach wzmożonej konkurencji, prześcigają się w ofertach promocyjnych pozwalających zaciągnąć kredyt bez prowizji lub z oprocentowaniem 0%. 

Z kolei kredyty celowe dla firm pozwalają na realizację konkretnych przedsięwzięć przy wsparciu finansowym banku. Skorzystanie z takiego rozwiązania obwarowane jest dodatkowymi warunkami, które pomagają bankom we właściwy sposób ocenić ryzyko całej operacji. Z kredytu celowego skorzystają głównie przedsiębiorcy planujący inwestycje w majątek trwały i wartości niematerialne i prawne.

Sprawdź też: Linia kredytowa — jak działa i kto może z niej skorzystać?

Sprawdź też: IBAN — do czego służy międzynarodowy numer rachunku bankowego?

Typy kredytów

Poradniki