SMART > Poradniki > Kupno nieruchomości > Pożyczka hipoteczna - znajdź najtańszą pożyczkę hipoteczną

Pożyczka hipoteczna - znajdź najtańszą pożyczkę hipoteczną

Potrzeba uzyskania środków finansowych na dowolny cel zazwyczaj kojarzy się albo z koniecznością wzięcia kredytu gotówkowego, albo pożyczki pozabankowej. Warto jednak wiedzieć, że o wiele tańszym rozwiązaniem jest pożyczka hipoteczna.

Pożyczka hipoteczna - znajdź najtańszą pożyczkę hipoteczną
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Rynek kredytów oferowanych przez banki jest bardzo zróżnicowany. Zazwyczaj uzyskanie najwyższych środków jest jednak zarezerwowane dla segmentu kredytów celowych, a więc tych, które są przeznaczone na realizację konkretnej inwestycji, takiej jak zakup mieszkania w ramach kredytu hipotecznego czy domu. Atrakcyjne oprocentowanie wynika przede wszystkim z zastosowania wiarygodnego zabezpieczenia, jakim staje się hipoteka nieruchomości, przewłaszczenie na zabezpieczenie czy zastaw rejestrowy. Nieco inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku kredytów na dowolny cel. Wyższe ryzyko przekłada się zwykle na mniej atrakcyjne warunki instytucji. Alternatywą jest jednak pożyczka hipoteczna. Podobnie jak w przypadku kredytu mieszkaniowego, stosuje się w tym przypadku zabezpieczenie hipoteczne, dzięki czemu oprocentowanie jest zdecydowanie niższe, a kwoty kredytu wyższe.

Reklama

Pożyczka hipoteczna na dowolny cel – na czym polega?

Pożyczka hipoteczna to stosunkowo prosty i korzystny sposób na to, by uzyskać dużą sumę pieniędzy, którą będzie można przeznaczyć na dowolny cel. Jest przy tym zobowiązaniem o długoterminowym charakterze. Pożyczki hipoteczne (jak wskazuje sama nazwa) zabezpieczone są ciążącą na nieruchomości hipoteką, tak jak w przypadku kredytów hipotecznych. Oferują przy tym zdecydowanie korzystniejsze warunki niż kredyty gotówkowe.

Pożyczka pod hipotekę sprawdzi się najlepiej w scenariuszu, w którym pożyczkobiorca poszukuje większych środków i jednocześnie posiada nieruchomość, którą będzie chciał wykorzystać w charakterze zabezpieczenia. W niektórych przypadkach można przy tym ustanowić hipotekę na nieruchomości nienależącej do pożyczkobiorcy, o ile wyrazi na to zgodę jej właściciel oraz bank. Warto mieć przy tym świadomość, że wysokość wsparcia będzie zależeć od wartości nieruchomości: zwykle banki oferują ok. 50-60%. Oprocentowanie pożyczki hipotecznej jest zdecydowanie niższe niż to, które bank zaproponuje w przypadku kredytu gotówkowego.

Zalety i wady pożyczki hipotecznej

Pożyczka zabezpieczona hipoteką to szczególne rozwiązanie, które może stać się źródłem stosunkowo tanich i wysokich środków. Do jego podstawowych zalet należą:

 • Niskie koszty: oprocentowanie pożyczki jest stosunkowo niskie i uzyskanie środków w ten sposób będzie zdecydowanie korzystniejsze niż w przypadku standardowego kredytu gotówkowego.
 • Długi okres kredytowania: pożyczka hipoteczna to rozwiązanie umożliwiające określenie długiego terminu spłaty, sięgającego nawet 25 lat. Dzięki temu kredytobiorca zyskuje możliwość dostosowania warunków do swoich możliwości i preferencji.
 • Wysoka kwota pożyczki: wysokość pożyczki uzależniona jest od wartości nieruchomości. Maksymalna kwota może przy tym sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. To zdecydowanie większe środki niż te, które uda się uzyskać dzięki kredytom konsumpcyjnym.
 • Dowolny cel: pozyskane w ten sposób środki można spożytkować w dowolny sposób, a bank nie będzie miał wpływu na decyzje podejmowane przez kredytobiorcę. Można wiec sfinansować np. zakup samochodu, remont czy większe inwestycje.
 • Elastyczne warunki spłaty: bardzo często kredytodawca umożliwia spłatę zarówno w ratach równych, jak i malejących.

Oczywiście, jak w każdym innym przypadku, pożyczka z zabezpieczeniem hipotecznym posiada również pewne wady. Najważniejszą jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Pełne prawo własności uda się odzyskać dopiero po spłacie ostatniej raty zobowiązania. Poza tym zarówno warunki, jak i kwota będą uzależnione od polityki banku oraz indywidualnej oceny wartości nieruchomości. Wysokość pożyczki hipotecznej nie przekroczy najczęściej 60 – 70% wyceny, a często jest to jeszcze niższy próg.. Nie każdy może przy tym skorzystać z pożyczki hipotecznej: w większości przypadków to rozwiązanie zarezerwowane dla właścicieli nieruchomości, które zyskają pozytywną ocenę banku. Nie można przy tym zapominać o obowiązku posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej.

Zabezpieczenie na nieruchomości i ubezpieczenie pożyczki hipotecznej

Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest hipoteka na nieruchomości lub prawie, którym może być np. własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu. To jednak nie jedyne formy zabezpieczenia: oprócz tego kredytodawca może warunkować wypłacenie środków od wykupienia dodatkowych ubezpieczeń oraz sporządzenia cesji praw z umowy ubezpieczenia. Dotyczy to przede wszystkim:

 • Ubezpieczenia nieruchomości: obowiązkowe jest najczęściej tzw. ubezpieczenie murów, obejmujące podstawowe zagrożenia, takie jak pożar, powódź czy inne zdarzenia losowe. Zaciągając kredyt hipoteczny, również jest to obowiązkowy wymóg instytucji.
 • Ubezpieczenie życia: w wielu przypadkach zaciągnięcie pożyczki hipotecznej będzie uwarunkowane wykupieniem polisy na życie. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy bank uzyska środki niezbędne do spłaty kredytu.
 • Dodatkowe polisy: pakiet dodatkowy zależy od indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Jeżeli jego zdolność kredytowa będzie zbyt niska, bank może wymagać m.in. ubezpieczenia od utraty pracy czy inwalidztwa. Nie zawsze będą to przy tym ubezpieczenia obligatoryjne, ale mogą pomóc w uzyskaniu lepszych warunków.

Pożyczka hipoteczna – czy każdy może ją dostać?

Niestety, nawet najlepsza pożyczka hipoteczna nie jest rozwiązaniem dla każdego. iNe otrzymają jej osoby, które nie są właścicielami nieruchomości lub które nie mogą tego faktu udokumentować, choć w niektórych przypadkach - po uzyskaniu zgody właściciela oraz banku - możliwe będzie ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomości nienależącej bezpośrednio do pożyczkobiorcy.

O pożyczkę może ubiegać się osoba fizyczna. Środki mogą być przekazane wprawdzie na dowolnie wybrany cel, ale nie dotyczy to inwestycji w rozwój działalności gospodarczej, w związku z czym nie należy traktować jej w charakterze pożyczki dla firm. Warunki stawiane przez bank, zarówno w odniesieniu do kredytobiorcy, jak i nieruchomości, są przy tym zróżnicowane. Warto poznać je wobec tego jeszcze przed złożeniem wniosku.

Zdolność kredytowa: wymagana do uzyskania środków

Ważnym warunkiem wypłaty środków jest posiadanie zdolności kredytowej przez pożyczkobiorcę. Ta zależy natomiast od wielu czynników - zarówno czysto ekonomicznych, jak i prywatnych. Nie bez znaczenia pozostają również warunki samego finansowania. Do najważniejszych z nich należą:

 • Osiągane dochody i ponoszone wydatki: w dużym uproszczeniu - im większymi środkami pożyczkobiorca dysponuje każdego miesiąca, tym większe zobowiązanie może również podjąć. Oczywiście nie jest to jedyny czynnik brany pod uwagę przez instytucje. Znaczenie ma niemal wszystko, co wpływa na sytuację materialną wnioskodawcy.
 • Inne zobowiązania: ważnym kryterium są również inne spłacane zobowiązania, w tym kredyty i pożyczki, ale również karty kredytowe czy limity w rachunku bankowym. Przekredytowanie może być czynnikiem, który uniemożliwi uzyskanie środków. Pozbycie się niepotrzebnych plastików to łatwy sposób na podniesienie możliwości w rozumieniu banku.
 • Historia kredytowa: z punktu widzenia pożyczkodawcy liczy się także wiarygodność klienta. Instytucja z pewnością zweryfikuje informacje widniejące w bazach dłużników, takich jak BIK, BIG czy KRD. Pojawiające się w przeszłości problemy ze spłatą mogą uniemożliwić uzyskanie pożyczki.
 • Sytuacja rodzinna: bank, zwłaszcza w przypadku wyższych sum, może chcieć przyjrzeć się również sytuacji rodzinnej kredytobiorcy. Stabilizacja jest ważnym czynnikiem przemawiającym na jego korzyść.
 • Sytuacja na rynku pracy i perspektywy na przyszłość: podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego ocenie może zostać poddana pozycja kredytobiorcy na rynku pracy, zwłaszcza jeżeli okres spłaty jest długi.

Warunki pożyczki hipotecznej: jak je prawidłowo dobrać?

Znaczący wpływ na możliwości finansowe pożyczkobiorcy mają również wybrane warunki spłaty. Otrzymanie pożyczki hipotecznej w żądanej wysokości może stać się możliwe dzięki wybraniu odpowiedniego okresu spłaty. Im dłuższy, tym wprawdzie wyższe ogólne wydatki (jako że podstawowym kosztem pożyczki hipotecznej jest oprocentowanie), jednak z drugiej strony pozwala to na znaczne obniżenie wysokości miesięcznej raty, wobec czego możliwe staje się również uzyskanie zdecydowanie wyższych środków. Wpływ na ten aspekt ma również rodzaj rat: w większości instytucji można wybrać standardowe raty równe lub malejące. Drugi scenariusz jest zdecydowanie bardziej korzystny w ogólnym ujęciu, ponieważ pozwala szybciej uporać się z częścią kapitałową zobowiązania. Z drugiej strony jest jednak większym obciążeniem dla portfela w pierwszym okresie, w związku z czym środki zaproponowane przez bank mogą być niższe.

Zobacz też: Jak obliczyć, sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Pożyczki hipoteczne – koszty

Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłaty dodatkowe. Samo oprocentowanie zależy natomiast od stopy referencyjnej, określanej przez Radę Polityki Pieniężnej, oraz marży banku. Ten drugi czynnik można wobec tego negocjować, a pozytywna ocena zdolności kredytowej stanie się solidnym argumentem podczas rozmów. Kolejnym kosztem pożyczki hipotecznej może być prowizja za jej udzielenie – jest to wynagrodzenie banku za wykonanie wszystkich czynności związanych z procesem przyznawania pożyczki (np. za rozpatrzenie wniosku). Ostatnim czynnikiem mającym wpływ na koszt pożyczki hipotecznej jest ubezpieczenie. W zależności od wymaganego lub dobrowolnego pakietu polis może być to bardzo istotny składnik spłacanej co miesiąc sumy, wobec czego warto wziąć go pod uwagę, określając ogólne koszty. Warto dowiedzieć się również, czy instytucja nie pobiera dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Jaka jestem zatem najtańsza pożyczka hipoteczna? Taka, gdzie wymienione parametry (marża, oprocentowanie i prowizja) będą jak najniższe. W wyborze najtańszej pożyczki hipotecznej pomocny może okazać się ranking pożyczek hipotecznych.

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

Z uwagi na podobnie brzmiące nazwy wiele osób myli kredyt hipoteczny i pożyczkę hipoteczną, tymczasem są to różne narzędzia. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma produktami finansowymi polega na tym, że kredyt hipoteczny jest zaciągany na zakup nieruchomości (takiej jak dom, mieszkanie czy działka budowlana), z kolei pożyczka hipoteczna skierowana jest do osób posiadających prawo własności do nieruchomości, którzy chcieliby pozyskać dodatkowe środki. Z tego też powodu pożyczka hipoteczna jest niekiedy nazywana pożyczką pod hipotekę lub pożyczką pod zastaw mieszkania. Największą zaletą pożyczki hipotecznej jest możliwość dowolnego dysponowania pochodzącymi z niej środkami finansowymi. Inaczej rzecz ma się z kredytem hipotecznym: w tym przypadku fundusze są przekazywane na z góry określony cel, jakim jest zakup nieruchomości. Poza tym wymaga również posiadania wkładu własnego, co nie jest wymagane w przypadku pożyczki.

Oba produkty łączy hipoteka

Mylenie pożyczki hipotecznej i kredytu może wynikać z faktu, że zabezpieczeniem obu tych produktów bankowych jest hipoteka na nieruchomości. Co więcej, zarówno kredyt hipoteczny, jak i pożyczka hipoteczna pozwalają wnioskować o wsparcie finansowe na korzystnych i jasnych warunkach. Warto jednak podkreślić, że pożyczka pod hipotekę mieszkania jest nieco wyżej oprocentowana niż kredyt o tych samych parametrach.

Najlepsze pożyczki hipoteczne znajdziemy w ofercie wiarygodnych i sprawdzonych instytucji finansowych, które od lat udzielają tego rodzaju wsparcia. Dlatego, chcąc uzyskać pieniądze na dowolny cel, warto mieć na uwadze fakt, że na rynku znajdują się rozwiązania tańsze i łatwiej dostępne niż kredyt gotówkowy. Niestety niższe koszty pożyczki hipotecznej wiążą się z koniecznością przedstawienia zaświadczenia o wolnej od obciążeń nieruchomości. A na to nie każdy może sobie pozwolić.

Alternatywa dla kredytu gotówkowego

Jak widać, pożyczka pod hipotekę to przede wszystkim alternatywa dla kredytu gotówkowego, a więc podstawowego produktu w gamie kredytów konsumpcyjnych. W obu przypadkach środki możesz przeznaczyć na dowolny cel. Ma jednak nad tym rozwiązaniem sporą przewagę wynikającą przede wszystkim z:

 • Niższych kosztów: RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa, jest zdecydowanie niższa, co wynika z zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki nieruchomości. Wobec tego pożyczka hipoteczna pozwoli na uzyskanie dużych oszczędności.
 • Wyższe kwoty: maksymalna kwota kredytu konsumpcyjnego wynosi 255 550 zł, natomiast wysokość pożyczki pod hipotekę może być znacznie wyższa, a decyduje o niej przede wszystkim wartość przedmiotu zabezpieczenia.
 • Dłuższy okres spłaty: kredyty gotówkowe zazwyczaj dotyczą krótszych okresów spłaty, pożyczki hipoteczne pozwalają natomiast na rozłożenie płatności na zdecydowanie dłuższy okres, co pozwala na obniżenie obciążenia domowego budżetu.
Reklama

Pozabankowa pożyczka hipoteczna

Choć pożyczki pod hipotekę należą do jednych z ciekawszych produktów banku, można znaleźć je również w ofercie wielu firm spoza sektora bankowego. Mechanizm działania jest przy tym bardzo podobny: zabezpieczeniem jest posiadana przez kredytobiorcę nieruchomość. Bardzo często firmy pożyczkowe odstępują jednak od skrupulatnego badania zdolności kredytowej oraz weryfikacji zawartości baz dłużników, co pozwala na uzyskanie środków również osobom, które nie mogą pozwolić sobie na współpracę z bankami. Zwykle znajduje to niestety przełożenie na warunki: maksymalna kwota pożyczki hipotecznej tego typu będzie niższa, maksymalny okres kredytowania krótszy, a raty mogą być zdecydowanie wyższe od tych, które będzie w stanie zaproponować bank. Podjęcie takiego zobowiązania może również wiązać się ze zdecydowanie wyższym ryzykiem.

Przeczytaj:

Typy kredytów

Poradniki