SMART > Poradniki > Pieniądze na dowolny cel > Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca
   Aktualizacja:

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca jest w Polsce jak najbardziej możliwy. Obecnie m.in. obywatele Ukrainy (choć nie tylko!) z sukcesami starają się o uzyskanie kredytu gotówkowego na różne cele. Banki chętnie udzielają kredytów gotówkowych obcokrajowcom, jednak należy pamiętać o kilku istotnych szczegółach.

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Podstawowe warunki uzyskania kredytu gotówkowego przez obcokrajowca

Przed zmianą przepisów, aby zaciągnąć kredyt gotówkowy, wnioskodawca musiał posiadać obywatelstwo polskie. Obecnie jednak dostać kredyt gotówkowy może absolutnie każdy, jeśli spełnia kilka warunków formalnych. Co ważne, inne wymagania będą dotyczyć osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej (o czym nieco później), a inne – obcokrajowców spoza UE.

Niezależnie jednak od pochodzenia, co do zasady, aby dostać kredyt gotówkowy (a także kredyt hipoteczny), należy posiadać:

 • odpowiednią historię kredytową, 

 • odpowiednią zdolność kredytową.

Spełniając te warunki, w większości przypadków obcokrajowcy otrzymają pozytywną decyzję kredytową. Jednakże spójrzmy na zestaw dokumentów, który będzie niezbędny do wnioskowania o kredyt gotówkowy dla obcokrajowca.

Dokumenty wymagane od obcokrajowca – kredyt gotówkowy dla osób spoza UE

Każdy bank ma swoją politykę, co do wymaganych dokumentów, jednak istnieją pewne stałe. Starając się o kredyt gotówkowy dla obcokrajowca spoza Unii Europejskiej należy zawsze posiadać:

 • kartę stałego lub czasowego pobytu w przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają jeszcze karty stałego pobytu, 

 • wizę, 

 • ważny paszport, 

 • zaświadczenie o meldunku w Polsce, 

 • numer PESEL, 

 • dokumenty potwierdzające odpowiednią historię kredytową (np. wcześniejsze umowy kredytowe, raport kredytowy z kraju pochodzenia), 

 • dokumenty potwierdzające odpowiednią zdolność kredytową (np. umowę o pracę na czas nieokreślony).

Banki udzielają kredytów gotówkowych wyłącznie obcokrajowcom, którzy potwierdzą legalny pobyt w Polsce. Stąd też wymóg tego typu dokumentów, choć nie tylko. Przykładowo zaświadczenia o zatrudnieniu mają pokazać, iż dochód jest stały i zgodny z polskim prawem. Ten z kolei bezpośrednio przekłada się na zdolność kredytową.

Dokumenty wymagane od obcokrajowca – kredyt gotówkowy dla osób z UE

Kredyt dla obcokrajowca z kartą czasowego pobytu Unii Europejskiej będzie obarczony mniejszą liczbą wymagań. Powód jest prosty – ustawodawca w Polsce określa prawo, które powinno być zbieżne z przepisami w całej Wspólnocie. W takim przypadku liczba dokumentów i wymagań formalnych będzie zdecydowanie mniejsza.

W takim układzie kredyt dla obcokrajowca zostanie udzielony po przedstawieniu niezbędnych dokumentów potwierdzających odpowiednią historię oraz zdolność kredytową. To z kolei będzie nieco prostsze niż w przypadku kredytu gotówkowego dla osób spoza UE. Dlaczego?

Ze względu na współpracę polskich instytucji z ich odpowiednikami w krajach Wspólnoty zdecydowanie łatwiej również o weryfikację dotychczasowej historii kredytowej. Wnioskując o kredyt gotówkowy dla obcokrajowca, warto jednak pamiętać, że zobowiązanie może być wydane jedynie w walucie, w jakiej osiąga się podstawowy dochód (czyli co do zasady – w złotówkach).

W 2021 r. wydano w Polsce 504,2 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców, tj. o 97,7 tys. więcej niż w 2020 r.
Najczęściej zezwolenia przyznawane były obywatelom Ukrainy (64,5% ogólnej liczby wydanych zezwoleń).https://t.co/BQBxiHaPGv#GUS #statystyki #cudzoziemcy #rynekpracy pic.twitter.com/8wbGjLiecD

— GUS (@GUS_STAT) May 20, 2022

Jednocześnie bank może jednak odmówić wypłaty środków, jeżeli uzna, że centrum interesów życiowych klienta znajduje się poza granicami Polski. Dlatego też częstym wymogiem jest przedstawienie dowodu na stałe zamieszkanie na terenie kraju.

Co ważne, niezależnie czy chodzi o kredyt gotówkowy dla obcokrajowca z lub spoza Unii, banki wymagają posiadania aktywnego numeru konta w polskim banku. W praktyce – jeśli wnioskodawca legalnie pracuje i buduje swoją zdolność kredytową w Polsce, ten wymóg spełnia automatycznie.

Kredyt dla obcokrajowca a zdolność kredytowa

Kredyt dla obcokrajowca podlega tym samym zasadom, co zobowiązania udzielane obywatelom polskim, przynajmniej w przypadku zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa jest podstawą udzielenia pozytywnej decyzji kredytowej i weryfikacji wnioskodawcy pod kątem możliwości spłaty zobowiązania.

Sprawdź również: Co to jest zdolność kredytowa? Jak sprawdzić i zwiększyć zdolność kredytową?

Udzielenie kredytu obcokrajowcom bywa skomplikowane, jeśli chodzi o budowanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Osoba spoza naszego kraju, która nieposiadająca polskiego obywatelstwa, od samego początku swojego pobytu, powinna zatem starać się budować swoją historię kredytową. Nie musi to być jednak wyjątkowo trudne – wystarczy przestrzegać kilku zasad.

Budowanie zdolności kredytowej przez obcokrajowców

Starając się o kredyt dla obcokrajowca najprostszym i jednocześnie najlepszym sposobem, aby budować zdolność kredytową, jest założenie konta w polskim banku. Na taki rachunek powinno regularnie wpływać nasze wynagrodzenie, co dla banków jest już sygnałem, że gromadzone są pewne środki.

Oczywiście, w miarę potrzeb osoby starające się o kredyt dla obcokrajowca powinny również korzystać z takiego konta, wykonując przelewy czy też wypłacając z niego gotówkę przy pomocy karty płatniczej. Nawet najprostsza pożyczka gotówkowa jest obarczona wymogami, takimi jak potwierdzenie aktywności w ramach produktów finansowych.

Najlepiej, aby przed tym, jak przystąpimy do starania się o kredyt dla obcokrajowca, wybrać tanie konto osobiste – najlepiej z premią na start – aby bezpłatnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności rachunku, przy tym budując zdolność kredytową. Aby znaleźć najlepsze konto osobiste, warto skorzystać z rankingu kont osobistych Bankier SMART.

Wszystko to sprawia, że stajemy się dla banku bardziej wiarygodni jako potencjalni kredytobiorcy, a kredyt dla obcokrajowca – jeszcze bardziej dostępny. Jedyne, o czym musimy bezwzględnie pamiętać, to terminowe spłacanie wszelkich zadłużeń, powstałych na przykład na karcie kredytowej.

Sprawdź również: Karta kredytowa – co to jest? Jak działa karta kredytowa?

Oczywiście można by stwierdzić, że taka historia kredytowa jest bardzo skromna, jednak ma ona znaczenie szczególnie przy wnioskowaniu o kredyt dla obcokrajowca. Zwłaszcza jeśli na koncie są odnotowywane regularne wpływy z tytułu wykonywanej pracy na terenie Polski.

Dokumenty Wymagane od Obcokrajowców

Aby ubiegać się o kredyt w Polsce, obcokrajowcy muszą spełnić określone wymagania dokumentacyjne. Te wymagania mogą się różnić w zależności od banku i rodzaju kredytu, ale istnieje kilka podstawowych dokumentów, które są powszechnie wymagane.

Podstawowe Dokumenty Tożsamości

 1. Paszport lub dowód osobisty: Jest to podstawowy dokument, który potwierdza tożsamość wnioskodawcy. W przypadku obcokrajowców zazwyczaj wymagany jest paszport.

 2. Zezwolenie na pobyt: W Polsce obcokrajowcy często muszą przedstawić zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. W przypadku obywateli Unii Europejskiej może to być dokument potwierdzający rejestrację pobytu.

 3. Numer PESEL: W niektórych przypadkach, obcokrajowcy mogą być zobowiązani do uzyskania polskiego numeru PESEL, który jest używany do celów administracyjnych i identyfikacyjnych.

Dokumenty Finansowe

 1. Zaświadczenie o zarobkach: Banki wymagają dowodu na stałe źródło dochodu. Może to być zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający regularne wpływy na konto.

 2. Wyciągi bankowe: Wyciągi z konta bankowego za ostatnie kilka miesięcy mogą być wymagane do oceny zdolności kredytowej.

 3. Dokumenty podatkowe: W niektórych przypadkach banki mogą również wymagać dokumentów podatkowych, takich jak PIT za ostatni rok podatkowy.

Dodatkowe Dokumenty

 1. Historia kredytowa: Banki mogą zażądać informacji o historii kredytowej wnioskodawcy, w tym o wszelkich obecnych zobowiązaniach finansowych.

 2. Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania: Może to być umowa najmu, rachunek za media lub inny oficjalny dokument potwierdzający adres zamieszkania w Polsce.

 3. Zezwolenie na pracę: W przypadku obcokrajowców nie będących obywatelami UE, zezwolenie na pracę może być wymagane do potwierdzenia legalności zatrudnienia.

Zatrudnienie przy staraniu się o kredyt gotówkowy dla obcokrajowca

Aby dostać kredyt dla obcokrajowca, należy również zadbać o transparentną i stabilną formę zatrudnienia. Dla instytucji finansowej, z usług której chcemy skorzystać, bardzo istotne jest to, jakiego typu umowa wiąże klienta z pracodawcą. Jak można się domyślić, mile widziane są w głównej mierze umowy na czas nieokreślony, choć również umowa na czas określony jest traktowana preferencyjnie.

Sprawdź również: Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Oczywiście wcześniej zdarzały się banki, które proponowały kredyt dla obcokrajowca także bez umowy o pracę. W ostatnich latach instytucje zaczęły patrzeć przychylnym okiem również na inne rodzaje umów. Zatem w niektórych sytuacjach kredyt dla obcokrajowca jest dostępny przy:

 • umowie zleceniu, 

 • umowie o dzieło, 

 • kontrakcie, 

 • samozatrudnieniu.

Sprawdź również: Jak otrzymać kredyt gotówkowy dla prowadzących działalność gospodarczą?

Kredyty gotówkowe dla obcokrajowców szczególnie z Unii Europejskiej są udzielane nieco szybciej. W przypadku niektórych państw polskie instytucje finansowe ściśle współpracują ze swoimi odpowiednikami. Wówczas weryfikacja kredytobiorcy będzie zdecydowanie łatwiejsza. Zdecydowanie warto jednak, aby obcokrajowcy, którzy zamierzają spędzić w Polsce więcej czasu, zatroszczyli się o swoją wiarygodność w oczach banku.

🧑‍🏭 W Polsce pracuje coraz więcej #cudzoziemcy – stanowią oni 6,2% wszystkich #ubezpieczeni.

📈 Na koniec czerwca 2022 r. w #ZUS było zarejestrowanych ponad 1⃣ mln #obcokrajowcy. To wzrost o 23,6% w stosunku do czerwca 2021 r.#daneZUS pic.twitter.com/zn6QLF7ofx

— ZUS (@zus_pl) September 14, 2022

Kredyt dla obcokrajowca bez karty pobytu

Czy możliwe jest uzyskanie kredytu gotówkowego dla obcokrajowca bez karty pobytu? Nie, osoba bez polskiego obywatelstwa i bez karty stałego pobytu nie może liczyć na “klasyczny” kredyt (nie tylko kredyt gotówkowy, ale również kredyt hipoteczny).  Wynika to z prostej przyczyny – banki obawiają się, że obcokrajowiec może wrócić do państwa swojego pochodzenia, bez wywiązania się ze spłaty. Co ważne – możliwa jest jednak pożyczka dla obcokrajowca bez karty pobytu.

Nawet jeśli forma zatrudnienia lub ogółem – zdolność kredytowa – wykluczają kredyt dla obcokrajowca, pewną alternatywą jest pożyczka gotówkowa (np. chwilówki). Te najlepsze z kolei można znaleźć w ramach rankingu chwilówek, a także rankingu “chwilówek za darmo”. Takie produkty mogą być dostępne nawet dla obcokrajowców bez karty pobytu.

Obcokrajowcy posiadający kartę czasowego pobytu w Polsce mogą ubiegać się o kredyt, jednak proces ten może różnić się od standardowej procedury kredytowej dla obywateli polskich. Oto kluczowe aspekty, które warto wziąć pod uwagę:

Karta czasowego pobytu

 1. Co to jest karta czasowego pobytu?: Jest to dokument wydawany obcokrajowcom, pozwalający na legalny pobyt w Polsce przez określony czas. Karta ta jest często wydawana w przypadku zatrudnienia, studiów lub z powodów rodzinnych.

 2. Ważność karty: Ważność karty czasowego pobytu jest kluczowym czynnikiem. Banki mogą wymagać, aby okres ważności karty obejmował cały okres spłaty kredytu.

Gdzie ubiegać się o kredyt gotówkowy dla obcokrajowców?

Aby otrzymać kredyt gotówkowy dla obcokrajowca, należy także zweryfikować oferty przynajmniej kilku instytucji. Osoba spoza Polski, która mieszka i pracuje na terenie kraju, nie powinna mieć większych problemów ze znalezieniem banku, który udziela kredytu dla obcokrajowców. Co więcej, rośnie liczba instytucji, które chcą przyciągnąć do siebie takich właśnie klientów.

W związku z tym niektóre z nich proponują im nawet obsługę w języku rosyjskim lub ukraińskim. Oczywiście nie jest to jeszcze standard, ale takich placówek jest coraz więcej. Jednakże – osoby mówiące po angielsku nie powinny mieć większych problemów. Wszystkie banki w Polsce mają specjalne tłumaczenia swoich stron internetowych, dostępne absolutnie dla każdego.

Wiele osób uważa, że po kredyt gotówkowy najlepiej jest udać się do któregoś z polskich banków, gdyż są to instytucje zaufane. I oczywiście jest to prawdą, tym bardziej że ich oferta kredytowa skierowana właśnie do obcokrajowców jest dość ciekawa.

Warto jednak zainteresować się również propozycją firm pozabankowych, które często kuszą mniejszą ilością formalności, czy też lepszymi warunkami kredytowania. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z porównywarki ofert, dzięki której szybko i sprawnie możemy przekonać się, które z nich są godne naszej uwagi. Już teraz sprawdź ranking kredytów gotówkowych i ciesz się dodatkowym zastrzykiem gotówki na dowolny cel.Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Typy kredytów

Komentarze

Potwierdź że nie jesteś robotem!
Dziękujemy za zadanie pytania!
Nasi Redaktorzy odpowiedzą tak szybko jak to możliwe a informację o udzieleniu odpowiedzi prześlemy na podany adres e-mail .
Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie później.

Poradniki