SMART > Poradniki > Firma > Kredyt inwestycyjny - co to jest i jak go dostać?
   Aktualizacja:

Kredyt inwestycyjny - co to jest i jak go dostać?

Rozważasz rozwój swojego biznesu, ale brakuje Ci odpowiedniego kapitału na realizację swoich pomysłów? Sprawdź, czy w takiej sytuacji warto zainteresować się kredytem inwestycyjnym, który może być skutecznym sposobem na pozyskanie potrzebnych środków. Czym dokładnie jest kredyt inwestycyjny i dla kogo jest przeznaczony? Sprawdź nasz poradnik i dowiedz się więcej.

Spis treści
więcej Ikona strzałki

Każda firma musi dbać o swój ciągły rozwój, jeśli chce się utrzymać na rynku i powiększać swój kapitał. Niezbędne jest do tego dokonywanie kolejnych inwestycji, na przykład w nowe urządzenia lub technologie, które pozwolą dorównać konkurencji lub ją wyprzedzić. Jako że obecny system finansowy obciąża podatkami oszczędności, a zwalnia z danin raty kredytu, naturalnym jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z pożyczonych od banku pieniędzy. Czym się charakteryzuje taka forma kredytowania i co trzeba zrobić, by z niej skorzystać? Zanim złożysz wniosek kredytowy, poczytaj kilku podpowiedzi.

Kredyt inwestycyjny - co to jest?

Kredyt inwestycyjny dla firm to rodzaj pożyczki, którą przedsiębiorcy zaciągają w celu sfinansowania planowanych inwestycji. Te przedsięwzięcia mają na celu zwiększenie dochodów biznesu, umocnienie jego pozycji w branży lub utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Ich charakter może być różnorodny, w zależności od działalności danej firmy oraz jej aktualnej kondycji.

Kredyty inwestycyjne pozwalają rozwijać przedsiębiorstwo, często poprawiając przy tym jakość oferowanych klientom usług lub produktów. Warto pamiętać, że są to jednocześnie kredyty celowe, a więc środki muszą zostać przeznaczone na realizację określonej inwestycji. Dzięki temu najczęściej przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjne oprocentowanie, a proponowana kwota kredytu uwzględnia większe i mniejsze potrzeby właścicieli działalności gospodarczej.

Kto dostanie kredyt inwestycyjny, a kto nie?

Przede wszystkim, ta forma finansowania jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy odpowiednio redukują ryzyko banku. Kredytu inwestycyjnego nie otrzyma raczej firma działająca krócej niż 12 miesięcy, a już na pewno nie krócej niż 6 miesięcy na rynku.

Najważniejsze, co musimy przygotować, to dobry biznesplan - bez tego ani rusz. To głównie na jego podstawie bank będzie oceniał, czy nasz pomysł na inwestycję przyniesie realne zyski, co znacząco zmniejszy ryzyko podejmowane przez instytucję. Jeśli zatem przyłożymy się do sporządzenia rzetelnego i przekonującego dokumentu, nasze szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji dotyczącej kredytu stają się bardzo duże.

Starając się o kredyt gospodarczy, musimy również zwykle przygotować dokumenty rejestrowe firmy, takie jak wypis z KRS, umowę spółki czy zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczych. Oczywiście, będziemy również poproszeni o dostarczenie najróżniejszych dokumentów finansowych naszego biznesu, jak PIT-y czy wyciągi z kont bankowych firmy. Jest to niezbędne do ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Wiele wymagań jest podobnych, jak w przypadku innych zobowiązań bankowych:

 • Udokumentowane podstawy finansowe wpływające na wystarczającą zdolność kredytową.

 • Brak zaległości wobec urzędu skarbowego i ZUS.

 • Projekt inwestycji sporządzony wg wymagań banku.

 • Plan finansowy przedsięwzięcia, obejmujący całościowy kosztorys, szczegółową analizę marketingową oraz prawną planowanej inwestycji, zawierający wyliczenia.

 • Wymagany przez bank wkład własny.

Na ile pieniędzy możemy liczyć?

Ilość pieniędzy, jakie możemy uzyskać, zależy zarówno od specyfiki inwestycji, oferty konkretnego banku, jak i od kwestii związanych bezpośrednio z kondycją samej firmy. Pod uwagę brana jest między innymi zdolność finansowa przedsiębiorstwa, jego obroty oraz to, jak ryzykowna jest planowana inwestycja.

W większości przypadków banki oferujące  kredyty inwestycyjne dla firm wymagają, by klient zainteresowany ofertą kredytów inwestycyjnych posiadał odpowiedni wkład własny. Jego wysokość zależy od warunków stawianych przez konkretny bank, ale często jest to około 20-30% wartości inwestycji. Co ciekawe, zdarzają się sytuacje, gdy niektóre instytucje są w stanie udzielić kredytu na 90%, a czasem nawet na 100% wartości inwestycji.

To, na jak długi okres zdecydujemy się wziąć kredyt, również ma znaczenie. Niektórym firmom, które potrzebują mniejszej sumy pieniędzy, wystarczy kredyt na rok lub 2-3 lata. Okres spłaty kredytu inwestycyjnego zwykle wynosi od 3 do 20 lat, a czasem nawet do 30 lat, więc zwykle wiele lat od czasu zakończenia inwestycji Warto pamiętać, że im dłuższy okres spłaty, tym niższa będzie miesięczna rata, ale całkowity koszt kredytu będzie wyższy. W związku z tym warto odpowiednio dobrze przemyśleć decyzję o okresie spłaty kredytu, aby optymalnie dostosować go do możliwości finansowych firmy.

Na co dostaniemy kredyt inwestycyjny?

Szczegółowe warunki udzielenia kredytu na inwestycje w firmie są ustalane indywidualnie pomiędzy właścicielem działalności gospodarczej a bankiem, z którego usług zdecyduje się skorzystać. Aby jednak pozyskanie takiej pożyczki było możliwe, środki uzyskane w ten sposób muszą zostać przeznaczone na określone cele. Wśród nich można wymienić:

 • Zakup nieruchomości

 • Budowa lub rozbudowa dotychczasowych obiektów

 • Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych 

 • Zakup środków transportu

 • Modernizację majątku obecnego już w firmie

 • Inwestycje w infrastrukturę IT 

 • Inwestycje w badania i rozwój (R&D)

 • Inwestycje w energię odnawialną

Jeśli planowana inwestycja przez dane przedsiębiorstwo mieści się w tych kategoriach, bank może rozważyć udzielenie wsparcia finansowego tego rodzaju.

Kredyt inwestycyjny na aktywa niematerialne i prawne

W kwestii majątku niematerialnego o charakterze inwestycyjnym sprawa może być bardziej skomplikowana. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o wszelkiego rodzaju patenty, prawa autorskie czy licencje, które pozwolą ulepszyć dotychczasowe funkcjonowanie konkretnego biznesu. Ponadto, w ramach środków pozyskanych z kredytu inwestycyjnego, firma może czasem także przeznaczyć środki na zakup udziałów lub akcji innych przedsiębiorstw czy pewnego rodzaju inwestycje w marketing i promocję.

Inne rodzaje kredytów

Obok kredytu inwestycyjnego istnieją inne rodzaje instrumentów finansowych, które nierzadko wspierają przedsiębiorstwa na różnych etapach ich życia. Przytoczmy opis trzech innych kredytów, które w zależności od charakteru inwestycji, mogą towarzyszyć kredytowi inwestycyjnemu. 

 1. Kredyt obrotowy - rodzaj finansowania, służący do pokrycia bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, takich jak koszty operacyjne, zakup surowców, towarów, opłacenie usług czy wynagrodzeń pracowników. Celem kredytu obrotowego jest utrzymanie płynności finansowej firmy, umożliwienie jej ciągłego funkcjonowania oraz sfinansowanie bieżącej działalności. Stosuje się go w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje dodatkowego kapitału na krótki okres, aby sprostać swoim zobowiązaniom wobec kontrahentów, pracowników czy instytucji finansowych.

 2. Kredyt pomostowy- rodzaj kredytu krótkoterminowego, udzielanego przedsiębiorcom, aby sfinansować bieżące potrzeby firmy w oczekiwaniu na otrzymanie spodziewanych wpływów. Na przykład, może być wykorzystany do opłacenia kosztów operacyjnych w okresie oczekiwania na spłatę należności od kontrahentów, realizacji projektów finansowanych z dotacji czy zakończenia inwestycji. Kredyt pomostowy umożliwia firmie utrzymanie płynności finansowej, minimalizując ryzyko przerw w bieżącej działalności. Zwykle jest udzielany na krótki okres, do kilku miesięcy, a jego spłata następuje po otrzymaniu oczekiwanych wpływów.

 3. Kredyt refinansowy - forma kredytu, którego celem jest spłata innego kredytu lub pożyczki wcześniej zaciągniętej przez klienta. Refinansowanie polega na zastąpieniu istniejącego zobowiązania nowym kredytem, zazwyczaj na korzystniejszych warunkach, takich jak niższe oprocentowanie, dłuższy okres kredytowania lub zmiana waluty kredytu. Kredyt inwestycyjny jest zwykle udzielany na dużo dłuższe okresy, niż obrotowe i pomostowe. Przez ten czas warunki zewnętrzne mogą się zmienić, a głównym celem kredytu refinansowego jest obniżenie kosztów finansowania dotychczasowego długu, poprawa warunków spłaty. Jeżeli firma będzie miała także inne formy pożyczek, możliwe że będzie także potrzebna konsolidacja zobowiązań. 

Oferty kredytów inwestycyjnych na nowych firm

Warto wiedzieć, że w wielu bankach możemy otrzymać kredyt inwestycyjny dla nowych firm, choć zapewne w mocno okrojonej formie. Nie musimy być zatem dobrze znanym na rynku biznesem, działającym od wielu lat, aby zdobyć środki na podjęcie niezbędnych inwestycji. Niezależnie jednak od tego czy dopiero zaczynamy naszą działalność, czy mamy już długą historię i dobrą pozycję w branży, musimy dostarczyć bankowi wszystkie niezbędne dokumenty. Oczywiście, jak w przypadku każdej pożyczki, również gdy chodzi o kredyt na inwestycję, lista wymaganych dokumentów może się różnić w poszczególnych bankach.

Kredyt inwestycyjny - jak wybrać ten najlepszy?

W poszukiwaniu oferty, która będzie najbardziej korzystna dla naszego biznesu, warto skorzystać z pomocy internetu. Jeśli chodzi o kredyt inwestycyjny, kalkulator kosztów z nim związanych jest wyjątkowo przydatnym narzędziem. A do tego można go bardzo łatwo znaleźć w sieci na wielu stronach internetowych. Taki kalkulator inwestycyjny pozwoli nam przekonać się, która opcja kredytowania sprawdzi się najlepiej w naszym przypadku.

Kiedy znajdziemy interesujące nas oferty, pamiętajmy o tym, by dokładnie zapoznać się z warunkami każdej z nich. Nie warto rezygnować z wczytywania się w każdy akapit umowy, gdyż może nas to sporo kosztować. Decydując się na kredyt inwestycyjny, oprocentowanie jest dla klientów często najważniejsze. Zwróćmy jednak także uwagę na wszystkie inne prowizje i opłaty dodatkowe, które mogą znacząco podnieść ostateczny koszt takiej pożyczki. Warto więc poświęcić nieco czasu i upewnić się, że wszystkie zapisy umowy są zgodne z tym, co udało nam się ustalić z bankiem. 

Kredytowanie przedsiębiorstwa

Poradniki