SMART > Poradniki > Kupno nieruchomości > Kredyt na działkę. Znajdź najlepszy kredyt na zakup działki
   Aktualizacja:

Kredyt na działkę. Znajdź najlepszy kredyt na zakup działki

Kredyt na działkę. Znajdź najlepszy kredyt na zakup działki
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Budowa własnego domu nie jest możliwa bez posiadania odpowiedniej działki budowlanej. Jej zakup wiąże się z wysokimi kosztami, dlatego często konieczne jest skorzystania z finansowego wsparcia banku. Cel ten można zrealizować na kilka sposobów, jednak najbardziej popularne to kredyt hipoteczny i gotówkowy. Sprawdzamy, czym różnią się te rozwiązania i jak przygotować się do zaciągnięcia kredytu na zakup działki.

Ceny nieruchomości nieustannie rosną. Dotyczy to nie tylko domów i mieszkań, ale również działek budowlanych. W związku z tym realizacja marzenia o budowie własnego domu może być bardzo utrudniona. Olbrzymim obciążeniem dla budżetu będą nie tylko prace budowlane i zakup materiałów, ale też sam zakup terenu, na którym miałaby znaleźć się nieruchomość.

Zakup działki może stać się naprawdę sporym wydatkiem, sięgającym kilkuset tysięcy, a w skrajnych przypadkach przekraczającym nawet milion złotych. W związku z tym większość osób, które decydują się na budowę domu, posiłkuje się finansowym wsparciem banków. Kredyt na zakup działki może być udzielony na korzystnych warunkach. Warto jednak dowiedzieć się, na jakich zasadach jest przyznawany, jaki mamy wybór i z jakich rozwiązań korzystać, aby spłata zobowiązania nie była dla nas nadmiernym ciężarem.

Zakup działki budowlanej - jaka cena za metr kwadratowy?

Kwota, jaka pozwoli nam na zakup działki budowlanej zależy przede wszystkim od dwóch elementów - jej powierzchni i lokalizacji. Po pierwsze grunty znajdujące się w dużych miastach lub w ich granicach, dobrze skomunikowane, oferujące szybki dostęp do niezbędnej infrastruktury są naturalnie droższe od działek zlokalizowanych w małych miejscowościach, położonych z dala od aglomeracji miejskich.

Drugim parametrem wpływającym na cenę jest wielkość działki. Trzeba przy tym pamiętać, że cena za metr kwadratowy w tej samej lokalizacji może się zmieniać wraz z powierzchnią oferowanej parceli. Najwięcej trzeba zapłacić za działki małe o powierzchni do 800 mkw. Z kolei najniższa cena za metr kwadratowy dotyczy gruntów o powierzchni powyżej jednego hektara.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez serwis Otodom.pl średnie ceny ofertowe działek budowlanych we wrześniu 2021 r. w wybranych miastach prezentowały się następująco:

 • Warszawa: 1074 zł/mkw
 • Gdańsk: 777 zł/mkw
 • Poznań: 737 zł/mkw
 • Kraków: 720 zł/mkw
 • Wrocław: 642 zł/mkw
 • Katowice: 491 zł/mkw
 • Szczecin: 483 zł/mkw
 • Białystok: 454 zł/mkw
 • Kielce: 434 zł/mkw
 • Olsztyn: 339 zł/mkw
 • Łódź: 332 zł/mkw
 • Lublin: 329 zł/mkw
 • Bydgoszcz: 313 zł/mkw
 • Rzeszów: 292 zł/mkw
 • Opole: 229 zł/mkw
 • Gorzów Wielkopolski: 148 zł/mkw

Najwyższa średnia cena ofertowa za metr kwadratowy działki budowlanej we wrześniu 2021 r. odnotowana została w Warszawie i wynosiła 1.074 zł/mkw. Najmniej za grunty budowlane trzeba było zapłacić w Gorzowie Wielkopolskim: 148 zł/mkw. Jako uzupełnienie sprawdźmy, jak kształtowały się średnie ceny ofertowe w podziale na województwa:

 • mazowieckie: 237 zł/mkw
 • pomorskie: 210 zł/mkw
 • wielkopolskie: 170 zł/mkw
 • małopolskie: 165 zł/mkw
 • zachodniopomorskie: 149 zł/mkw
 • śląskie: 145 zł/mkw
 • dolnośląskie: 137 zł/mkw
 • podlaskie: 134 zł/mkw
 • opolskie: 115 zł/mkw
 • lubelskie: 109 zł/mkw
 • łódzkie: 100 zł/mkw
 • świętokrzyskie: 100 zł/mkw
 • lubuskie: 97 zł/mkw
 • kujawsko-pomorskie: 96 zł/mkw
 • warmińsko-mazurskie: 96 zł/mkw
 • podkarpackie: 85 zł/mkw

Najwyższe ceny w podziale na województwa, czyli uwzględniające także grunty budowlane położone z dala od dużych ośrodków miejskich, występowały w województwie mazowieckim - 237 zł/mkw. Natomiast najmniej za metr kwadratowy trzeba było zapłacić w województwie podkarpackim - 85 zł za mkw. To o 207 zł mniej niż w samym Rzeszowie.

Jaki kredyt na działkę budowlaną będzie potrzebny?

Podstawowym zadaniem przyszłego kredytobiorcy jest znalezienie odpowiedniej działki, na której w przyszłości postawi swój wymarzony dom. Choć wydaje się to proste, w rzeczywistości to bardzo wymagający proces. Także pod względem finansowym. Wystarczy posłużyć się prezentowanymi powyżej cenami średnimi, żeby oszacować, że działka budowlana o powierzchni 1.000 metrów kwadratowych w Warszawie kosztować będzie 1.074.000 zł.

Działka budowlana o takiej samej wielkości w Katowicach wymagać będzie zgromadzenia 491.000 zł oszczędności, a w Gorzowie Wielkopolskim 148.000 zł. To wydatek, który najczęściej trudno pokryć ze środków własnych. W takiej sytuacji warto przemyśleć kredyt na działkę budowlaną.

Najczęściej cel ten realizowany jest z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. To zobowiązanie na wysokie kwoty z wieloletnim terminem spłaty, dzięki czemu można dostosować wysokość miesięcznej raty do naszych możliwości finansowych: im dłuższy okres finansowania tym niższa miesięczna rata, ale to też wyższy całkiwity koszt kredytu.

Banki udzielając kredytów hipotecznych są skłonne do pododejmowania ryzyka w horyzoncie wielu lat, ponieważ ich wierzytelność zabezpieczona jest na hipotece kredytowanej nieruchomości. Formalności towarzyszące zaciąganiu kredytu na działkę zbliżone są do tych stosowanych w przypadku zakupu domu lub mieszkania.

Innym rozwiązaniem, pozwalającym sfinansować zakup gruntu, jest kredyt gotówkowy. Przyznaje się go na realizację dowolnego celu konsumpcyjnego niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc pozyskane w ten sposób środki mogą być również przeznaczone na zakup działki budowlanej. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim maksymalna wysokość zobowiązania tego typu to 255 550 zł.

Z uwagi na brak zabezpieczenia, kredyt gotówkowy udzielany będzie na mniej atrakcyjnych warunkach niż produkty zabezpieczone hipoteką. Z drugiej strony to bardziej elastyczne rozwiązanie, które sprawdzi się zwłaszcza w sytuacji, w której kredytobiorcy do zakupu działki nie brakuje znacznych środków.

Kredyt gotówkowy to także odpowiednia opcja dla osób, które akceptują wyższe koszty w zamian za uproszczone procedury, szybsze pozyskanie finansowania oraz swobodę w wydatkowaniu otrzymanych od banku środków.

Trzecim rozwiązaniem pozwalającym na zakup działki budowlanej jest pożyczka hipoteczna. Dzięki niej można zaciągnąć zobowiązanie na dowolny cel niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale trzeba przedstawić zabezpieczenie w postaci nieruchomości wolnej od jakichkolwiek obciążeń.

Pożyczka hipoteczna może być udzielana w kwocie wynoszącej nawet 80% wartości zabezpieczenia, a termin jej spłaty przekraczać może nawt 20 lat. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania tego zobowiązania jest wyższa niż w przypadku kredytów hipotecznych, za to pożyczka hipoteczna kosztuje mniej niż kredyty gotówkowe.

Reklama

Kredyt hipoteczny na działkę - co trzeba wiedzieć?

Kiedy zakup działki odbywa się ze środków pozyskanych z kredytu hipotecznego, wiele elementów będzie wyglądać podobnie jak w przypadku standardowych kredytów hipotecznych, których celem jest zakup domu, mieszkania lub budowa nieruchomości. Będziemy musieli wykazać się przede wszystkim:

 • Odpowiednią zdolnością kredytową: zdolność kredytowa to w dużym uproszczeniu kwota, którą kredytobiorca będzie w mógł według banku spłacić na określonych zasadach i w określonych w harmonogramie terminach. Warto posłużyć się kalkulatorem zdolności kredytowej, aby w przybliżeniu ocenić, czy nasza zdolność kredytowa jest wystarczająca. Prowadzenie ustabilizowanego i przemyślanego życia finansowego sprawi, że kredyt hipoteczny na działkę nie powinien być dla nas szczególnym wyzwaniem.
 • Wkładem własnym: w standardowej ofercie banków zaciągnięcie kredytu hipotecznego wymaga zgromadzenia minimalnego wkładu własnego, który wynosi 10-20% realnej wartości nieruchomości. Oznacza to, że taką kwotę – zależną od polityki konkretnej instytucji – należy wnieść samodzielnie. W przypadku kredytu hipotecznego na działkę może to wyglądać jednak inaczej. Niektóre banki oczekują wniesienia wkładu własnego odpowiadającego nawet 30-50% wartości działki. Warto więc dowiedzieć się więcej na temat warunków konkretnego kredytu hipotecznego jeszcze przed złożeniem wniosku. W tym celu wykorzystać można dostępne w sieci rankingi i zestawienia.
 • Odpowiednia nieruchomość: kolejny ważny aspekt dotyczy samej działki, która dla banku będzie pełnić rolę głównego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Najczęściej bank zgodzi się na sfinansowanie działki budowlanej czy rekreacyjnej, w ramach kredytu hipotecznego trudno będzie jednak o uzyskanie np. działki rolnej.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny na zakup działki i budowę domu?

Samo posiadanie odpowiedniej działki to jeszcze nie wszystko. Jeszcze większym wyzwaniem może okazać się budowa domu. W wielu przypadkach banki oczekują, że klienci występujący o kredyt na budowę domu będą posiadali działkę, która będzie mogła zostać potraktowana jako wkład własny.

Możliwe jest jednak uzyskanie również kredytu na zakup działki i budowę domu jednocześnie – pozyskanie środków w ramach jednej transakcji może być przy tym znacznie łatwiejsze niż rozbicie tego procesu na dwie niezależne operacje. Warto mieć jednak świadomość, że kredyt hipoteczny tego typu będzie wiązał się z wysokimi kosztami, a co za tym idzie, niezbędna będzie bardzo wysoka zdolność kredytowa.

Zakup działki - czy kredyty gotówkowe mogą zastąpić kredyty hipoteczne?

To zależy. Wskazywaliśmy wcześniej, że zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim maksymalna wysokość zobowiązania tego typu to 255 550 zł. Kwota ta pozwala zrealizować wiele potrzeb konsumpcyjnych, ale nie wystarczy na zakup działki budowlanej w największych polskich miastach.

Rozwiązanie to może być jednak pomocne, kiedy zgromadziliśmy większość środków i potrzebujemy pożyczyć brakującą kwotę, a do tego nie chcemy angażować się w bardziej skomplikowany i czasochłonny proces weryfikacji wniosku. Kredyt gotówkowy docenią również osoby, które nie posiadają oszczędności, ani innych składników majątku, który mogłyby przeznaczyć na wkład własny.

Zaciągnięcie tego typu zobowiązania to także uproszczone procedury, brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia i swoboda w dysponowaniu pożyczonymi od banku pieniędzmi. Daje to możliwość zakupu np. działki rolnej, która często oceniana jest przez banki jako niewystarczająca do odpowiedniego zabezpieczenia spłaty wierzytelności. Kredytowanie zakupu działki budowlanej w ten sposób to jednak odczuwalnie wyższe koszty niż w przypadku kredytu hipotecznego czy pożyczki hipotecznej.

Kredyt na zakup działki budowlanej - jak banki oceniają zdolność kredytową?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzja o udzieleniu finansowania przez bank musi być każdorazowo poprzedzona analizą zdolności kredytowej wnioskodawcy. Tym bardziej w sytuacji, kiedy mówimy o zobowiązaniu na wysoką kwotę z wieloletnim okresem spłaty. Zakup działki budowlanej idealnie wpisuje się w takie kryteria.

Bez względu na to czy ubiegamy się o kredyt gotówkowy, czy hipoteczny, bank zweryfikuje naszą zdolność do spłaty zobowiązania w terminie i szczegółowo oszacuje ryzyko transakcji. Kluczowym elementem, który brany jest pod uwagę w trakcie oceny zdolności kredytowej, są osiągane przez nas dochody. Bank zweryfikuje ich wysokość, częstotliwość i jakość.

Ostatni z wymienionych elementów odnosi się do formy zatrudnienia i renomy samego pracodawcy. W korzystniejszej sytuacji znajdują się osoby osiągające dochody na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, która zawarta została z firmą o ugruntowanej pozycji na rynku lub z sektorem budżetowym. Nie oznacza to jednak, że potencjalny kredytobiorca zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną nie ma szans na kredyt na działkę budowlaną.

Kolejnym ważnym elementem są comiesięczne koszty, które wynikają m.in. z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego, członków rodziny czy samochodu. To także obciążenia finansowe wynikające ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Suma comiesięcznych kosztów obniża osiągane w tym samym okresie dochody, dzięki czemu bank może ocenić, czy osoba składająca wniosek kredytowy będzie dysponować nadwyżką finansową, pozwalającą pokryć dodatkową ratę kredytu na zakup działki.

Dlatego przed złożeniem wniosku warto zrezygnować z niewykorzystywanych kart kredytowych, debetów na koncie i spłacić mniejsze kredyty i pożyczki. Może to tylko pomóc Twojej zdolności kredytowej. Trzeba pamiętać, że nawet niewykorzystywany limit kredytowy traktowany jest jako dodatkowe obciążenie - to miesięczny koszt odpowiadający od 3% do 5% wartości limitu. Przykładowo niewykorzystywana karta kredytowa z limitem 10.000 zł może obniżać zdolność kredytową nawet o 500 zł.

Podczas wnioskowania o kredyt na działkę bank sprawdzi nas także w bazach dłużników. W szczególności zweryfikuje rejestry prowadzone przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), dzięki czemu dowie się, jak podchodziliśmy do spłaty swoich dotychczasowych zobowiązań. Regularne, i przekraczające 30 dni opóźnienia, oznaczać mogą zaostrzenie warunków finansowania, a nawet odrzucenie wniosku o kredyt na działkę budowlaną.

Jeśli ubiegamy się o kredyt gotówkowy, to na tym etapie kończy się proces oceny naszej zdolności kredytowej. Natomiast jeśli chcemy uzyskać kredyt hipoteczny, to bank wymagać będzie także dokumentów związanych z samą działką, ponieważ będzie chciał ocenić jakość głównego zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną - jakich dokumentów wymaga bank?

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną, z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie ustanowione na nieruchomości, wymaga przedłożenia w banku dłuższej listy dokumentów niż w przypadku kredytu gotówkowego. Przede wszystkim konieczne jest złożenie wniosku kredytowego i potwierdzenie naszej tożsamości. W takiej sytuacji musimy przedstawić dowód osobisty. Czasami potrzebny jest też drugi dokument potwierdzający dane z dowodu, jak paszport czy prawo jazdy.

Jeśli o kredyt hipoteczny na zakup działki ubiega się więcej osób, to muszą one również przedstawić dokumenty zawierające dane osobowe. W przypadku, kiedy wniosek składa małżeństwo z ustawową wspólnotą majątkową, to konieczne jest przedłożenie skróconego odpisu aktu małżeństwa. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której składamy wniosek w banku, który prowadzi już nasze konto osobiste i zweryfikował już naszą tożsamość w trakcie zakładania rachunku.

Kolejna grupa to dokumenty finansowe pozwalające ocenić, jaka jest nasza sytuacja majątkowo-ekonomiczna. W tym celu konieczne jest przedstawienie wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach. Dokument ten jest bezpłatny, ale zdarza się, że zakład pracy nie jest w stanie wystawić go „od ręki”, dlatego lepiej załatwić te sprawę wcześniej.

Bank wymagać będzie też pełnej historii rachunku bankowego, na który wpływa nasze wynagrodzenie. Może być też konieczne przedłożenie deklaracji podatkowej za ostatni rok lub za ostatnie dwa lata. W przypadku każdego kredytu hipotecznego trzeba przedstawić takżę dokumenty dotyczące  nieruchomości.

Zakup działki wymaga udokumentowania jej statusu, dzięki czemu bank dowie się, czy ma do czynienia z gruntem budowlanym, letniskowym, rekreacyjnym czy rolnym. Trzeba również przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy na działce można postawić budynek.

Konieczne jest także przedstawienie aktualnego wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, odpisu z księgi wieczystej, potwierdzenia wpłaty wkładu własnego oraz umowy przedwstępnej uwzględniającej cenę transakcyjną. Bank będzie chciał również potwierdzić, że działka należy do sprzedającego. W tym celu niezbędne jest przedłożenie aktu notarialnego.

Kredyt na działkę - jak przygotować się do zaciągnięcia zobowiązania?

Mając na uwadze rosnące ceny gruntów, kredyt na działkę często jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na realizację takiej potrzeby. Mało kto jednak dysponuje oszczędnościami pozwalającymi na zakup działki bez finansowego wsparcia banku. Wysoka kwota zobowiązania oraz perspektywa spłaty zadłużenia na przestrzeni kilku, a nawet kilkunastu lat wymaga odpowiedniego przygotowania się do całego przedsięwzięcia.

Poświęcony czas może przełożyć się na szybsze rozpatrzenie wniosku przez bank, a wybór odpowiedniej oferty może przynieść odczuwalne oszczędności. Decydując się na kredyt na działkę i mając już wybrany odpowiedni grunt, trzeba skrupulatnie ocenić swoje możliwości finansowe. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy osiągane dochody mają charakter stały i czy istnieją znane nam przesłanki mogące prowadzić do jego utraty w najbliższej przyszłości.

Jeżeli zakup gruntu ma być sfinansowany kredytem hipotecznym, to trzeba pamiętać, że wymagany będzie odpowiedni wkład własny. Co ważnie, nie musi być on zawsze wniesiony w formie pieniężnej, a bank może zadowolić się innymi składnikami naszego majątku. Można też podjąć działania, które wpłyną na poprawę naszej zdolności kredytowej.

Warto dokonać rewizji naszych bieżących kredytów i pożyczek, spłacić całkowicie małe zobowiązania i te, których zamknięcie wymaga uregulowania tylko kilku rat. Dobrze jest sprawdzić także historię kredytową w BIK. Możliwe, że widnieją tam zaległości, o których nie mamy pojęcia, a które można wyjaśnić i polepszyć swój wizerunek w oczach banku. Jeśli istnieje taka możliwość, to warto także dążyć do zwiększenia dochodów. Nie zapominajmy też o ujęciu we wniosku dodatkowych wpływów generowanych np. przez wynajmowaną nieruchomość.

Kredyt na działkę opisuje wiele parametrów, przez co porównywanie ofert może wydawać się trudne. Aby ułatwić sobie wybór, warto skorzystać z dostępnych w sieci porównywarek i rankingów. Dzięki temu będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie - w którym banku najlepiej zaciągnąć kredyt na zakup działki?

Dobrze jest także odwiedzić strony internetowe instytucji finansowych i sprawdzić, jakie dokumenty potrzebne są do skutecznego przeprocesowania wniosku o kredyt na zakup działki. Jeśli oszacujemy, że nasza sytuacja finansowa pozwala na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania i nie będzie się to przekładać na problemy w terminowej spłacie kapitału, odsetek i innych kosztów to możemy podpisać przedwstępną umowę kredytową.

Następnie konieczne jest złożenie wniosku kredytowego wraz z wymaganymi załącznikami w wybranym wcześniej banku. Jeśli instytucja finansowa dokona pozytywnej decyzji kredytowej, i zgadzamy się na przedstawione warunki finansowania, to możemy podpisać umowę kredytową.

Kredyt na zakup działki - ile trzeba czekać na decyzję kredytową?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalny czas na oczekiwania na decyzję kredytową, w segmencie kredytów hipotecznych, wynosi 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia wniosku. Termin ten został określony w Ustawie o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 r. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi tutaj o kompletny wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaga uzupełnienia, co przedłuża okres rozpatrywania wniosku. W rezultacie przy kredycie hipotecznym decyzja podejmowana może być przez kilka tygodni, a w scenariuszu skrajnym przekroczyć może nawet dwa miesiące. Na taki stan rzeczy nakłada się kilka elementów.

Po pierwsze ocena zdolność kredytowej w segmencie kredytów hipotecznych przeprowadzana jest w bardzo wnikliwy i szczegółowy sposób, co jest zajęciem bardzo czasochłonnym. Brak kluczowego dokumentu zatrzymuje cały proces. Do czasu uzupełnienia braku bank analizuje inne wnioski. Z kolei po dostarczeniu odpowiedniego dokumentu nasz wniosek trafia do kolejki i nie jest rozpatrywany w trybie natychmiastowym.

Po drugie mamy obecnie do czynienia ze wzmożonym popytem na kredyty hipoteczne, co sprawia, że banki często nie dysponują odpowiednimi zasobami, aby rozpatrywać wnioski w ustawowym terminie. Po trzecie skuteczne przeprocesowanie wniosku kredytowego wymaga przedstawienia operatu szacunkowego. Wycena nieruchomości, z uwagi na duży ruch na rynku, może trwać od kilku do kilkunastu dni, co takżę wydłuża ogólny czas rozpatrywania wniosku przez bank.

W sytuacji, kiedy kredyt na zakup działki jest kredytem gotówkowym, bank podejmie decyzję w terminie od kilku do kilkunastu dni. Na okres rozpatrywania wniosku wpływa m.in. potencjalna kwota finansowania, okres spłaty oraz fakt, czy osoba ubiegająca się o kredyt jest już klientem banku.

Mając na uwadze, że działki budowlane wyceniane są na kwoty w wysokości minimum kilkudziesięciu tysięcy złotych, to eksponowany często w reklamach kilkunastominutowy termin rozpatrywania wniosku o kredyt gotówkowy jest mało realny. Przyspieszona procedura dotyczy zobowiązań na niewielkie kwoty, które zaciągane są przez Internet.

Reklama

W którym banku zaciągnąć kredyt na kupno działki budowlanej?

Najkorzystniejszym i najmniej wymagającym wariantem jest skorzystanie z oferty banku prowadzącego nasze główne konto osobiste, czyli takie, na które wpływa nasze wynagrodzenie, i z którego dokonujemy większości rozliczeń. W takiej sytuacji nie będziemy musieli potwierdzać już naszej tożsamości, a bank dysponować będzie szczegółową historią naszego rachunku.

Dodatkowo jako lojalny klient możemy czasem liczyć na preferencyjne warunki finansowania, np. niższe oprocentowanie kredytu. To duże udogodnienie, ale może mieć ono swoją cenę, gdyż nie mamy pewności, jakie warunki kredytowania proponują inne instytucje finansowe. Dlatego przed podjęciem decyzji warto sprawdzić oferty innych banków i wytypować najlepszą z nich.

Mając na uwadze fakt, że zobowiązanie tego typu będziemy spłacać przez wiele lat, nawet niewielkie różnice w parametrach kredytu oznaczać mogą oszczędności liczone w tysiącach złotych. Z myślą o osobach poszukujących kredytu na zakup działki, sprawdziliśmy oferty wybranych banków.

Kredyt na działkę budowlaną w Credit Agricole

Kredyt hipoteczny w Banku Credit Agricole daje szerokie spektrum możliwości. Rozwiązanie to pozwala sfinansować zakup działki rekreacyjnej, działki budowlanej i działki budowlanej z rozpoczętą budową domu. Osoby, które zdecydują się na budowę domu mogą w Banku Credit Agricole złożyć także kolejny wniosek o odpowiedni kredyt.

Minimalna kwota tego zobowiązania wynosi 40.000 zł, a okres kredytowania sięga nawet 25 lat. Kredyt na działkę budowlaną w Credit Agricole udzielany jest wyłącznie w złotówkach, a jego maksymalna kwota nie może przekraczać 50% wartości kredytowanej nieruchomości. Bank nie pobiera też prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Kredyt na działkę udzielany jest w dwóch wariantach:

 1. Bez prowizji, ale z wyższą marżą.
 2. Z niższą marżą, ale z prowizją za udzielenie finansowania.

Dla klientów korzystających z oferty Credit Agricole udostępnione zostały także wakacje kredytowe. Każde 12 miesięcy terminowej spłaty zobowiązania, daje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, dzięki czemu można pozyskać środki na inne wydatki. Istnieje także możliwość odroczenia płatności kapitałowej części raty w początkowym okresie spłaty zobowiązania. Klienci Credit Agricole, kupując samą działkę, mogą liczyć na karencję w spłacie kapitału na okres do 12 miesięcy. Z kolei zakup działki z rozpoczętą budową domu może wydłużyć okres karencji do 36 miesięcy.

Kredyt na działkę budowlaną w PKO BP

W PKO BP kredyt hipoteczny pozwalający na zakup działki budowlanej występuje pod nazwą Kredyt Własny Kąt Hipoteczny. Oferta zapewnia finansowanie do 90% wartości nieruchomości. Klient może wybrać oprocentowanie zmienne albo stałe przez pierwszych 5 lat kredytowania, a przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy bank nie pobierze prowizji. Kredyt hipoteczny w PKO BP można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej,
 • budowę domu,
 • zakup lub remont domu,
 • zakup mieszkania, garażu lub miejsca postojowego.

Kredyt Własny Kąt Hipoteczny to okres kredytowania sięgający nawet 35 lat. Bank nie ustalił minimalnej kwoty kredytu. Kredytobiorca może określić, czy chce spłacać zobowiązanie w ratach równych, czy malejących - zmianę można przeprowadzić także w trakcie trwania umowy, podpisując odpowiedni aneks. Na wniosek klienta oprocentowanie kredytu może być przekształcone ze zmiennego na stałe (na okres 5 lat).

Kredyt na działkę budowlaną w Banku Pekao

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao pozwala m.in. na zakup działki budowlanej, domu lub mieszkania, a także spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku. Bank oferuje możliwość złożenia wniosku i otrzymania decyzji kredytowej bez konieczności wychodzenia z domu.

Kredytem sfinansować można nawet 90% wartości nieruchomości. Bank nie pobiera żadnych opłat za wystawienie promesy kredytowej. Podczas podpisywania umowy kredytowej można wybrać stałą lub zmienną stopę procentową.

Kredyt na działkę budowlaną w Banku Pocztowym

Kredyt mieszkaniowy w Banku Pocztowym pozwala sfinansować m.in. zakup działki budowlanej i rekreacyjnej, budowę domu, zakup mieszkania czy spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku, który zabezpieczony jest hipoteką. Minimalna kwota finansowania to 50.000 zł, a maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat. Kredyt w Banku Pocztowym udzielany jest w złotych polskich, a jego kwota nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości.

Reklama

Na co zwrócić uwagę przy kredycie na działkę?

Osoby zainteresowane zakupem działki przy finansowym wsparciu banku w postaci kredytu, powinny przede wszystkim sporo czasu poświęcić analizie parametrów samej działki. Konieczne stanie się dobranie odpowiedniej nieruchomości, pozwalającej na wybudowanie tam domu – nie zawsze będzie to możliwe, chociażby w przypadku działek rolnych (nie wszystkie mogą zostać przekształcone).

Poza tym należy również zweryfikować, czy działka jest uzbrojona w media, czy prowadzi do niej utwardzona droga oraz jak prezentują się warunki zagospodarowania przestrzennego. Może to mieć również znaczący wpływ na budowę domu, ponieważ może okazać się, że ze względu na szczególne przepisy nie każdy projekt uda się zrealizować.

Praktycznym obowiązkiem przyszłego nabywcy jest również skontrolowanie informacji widniejących w księgach wieczystych. Dzięki nim w łatwy sposób uda się zredukować ryzyko i uniknąć wielu rozczarowań, dotyczących np. zadłużenia nieruchomości lub innych utrudnień natury formalnej.  

Budowa domu

Poradniki