23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Podpisanie umów kredytowych z bankiem PKO BP S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Podpisanie umów kredytowych z bankiem PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 24 czerwca 2019 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) następujących umów kredytów:
I. Kredytu nieodnawialnego („Kredyt 1”) w łącznej kwocie 1.590.000.000,00 PLN (słownie złotych: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt milionów 00/100) w następujących transzach:
1) w kwocie 1.340.000.000,00 PLN (słownie złotych: jeden miliard trzysta czterdzieści milionów 00/100) („Transza A”),
2) w kwocie 250.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt milionów 00/100) („Transza B”).

Kredyt 1 w zakresie Transzy A został udzielony na całkowitą spłatę zadłużenia Emitenta, a w zakresie Transzy B – na wykup obligacji Serii 1/2017, oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055, wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2017 roku na kwotę 250.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt milionów 00/100). Kredyt 1 udzielony został do dnia 30 kwietnia 2023 r.

II. Kredytu w rachunku bieżącym („Kredyt 2”) w kwocie 300.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzysta milionów 00/100). Kredyt 2 przeznaczony zostanie na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności Emitenta, udzielony został na 12 miesięcy.

Bank odstąpił od ustanawiania zabezpieczenia wszelkich zobowiązań Emitenta wynikających z Umów.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Zawarcie umów ma na celu zmianę struktury finansowania Spółki i jej Grupy Kapitałowej poprzez zrefinansowanie dotychczasowych zobowiązań Spółki wynikających z zawartych umów kredytowych oraz wyemitowanych obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-06-24 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.