WAŻNE

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Podpisanie umów kredytowych z bankiem PKO BP S.A.

2019-06-24 21:39
publikacja
2019-06-24 21:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Podpisanie umów kredytowych z bankiem PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 24 czerwca 2019 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) następujących umów kredytów:
I. Kredytu nieodnawialnego („Kredyt 1”) w łącznej kwocie 1.590.000.000,00 PLN (słownie złotych: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt milionów 00/100) w następujących transzach:
1) w kwocie 1.340.000.000,00 PLN (słownie złotych: jeden miliard trzysta czterdzieści milionów 00/100) („Transza A”),
2) w kwocie 250.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt milionów 00/100) („Transza B”).

Kredyt 1 w zakresie Transzy A został udzielony na całkowitą spłatę zadłużenia Emitenta, a w zakresie Transzy B – na wykup obligacji Serii 1/2017, oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055, wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2017 roku na kwotę 250.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt milionów 00/100). Kredyt 1 udzielony został do dnia 30 kwietnia 2023 r.

II. Kredytu w rachunku bieżącym („Kredyt 2”) w kwocie 300.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzysta milionów 00/100). Kredyt 2 przeznaczony zostanie na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności Emitenta, udzielony został na 12 miesięcy.

Bank odstąpił od ustanawiania zabezpieczenia wszelkich zobowiązań Emitenta wynikających z Umów.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Zawarcie umów ma na celu zmianę struktury finansowania Spółki i jej Grupy Kapitałowej poprzez zrefinansowanie dotychczasowych zobowiązań Spółki wynikających z zawartych umów kredytowych oraz wyemitowanych obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-06-24 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki