6,5000 zł
-0,76% -0,0500 zł
Orion Investment SA (ORN)

Komunikaty spółki - ORION

Wyniki finansowe
Wybór biegłego rewidenta
Spłata kredytu przez spółkę zależną
Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 roku
Wykup częściowy obligacji serii B
Nabycie akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Spłata kredytu przez spółkę zależną
Nabycie akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu na nową kadencję
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION INVESTMENT S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.