66,0000 zł
0,30% 0,2000 zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

Komunikaty spółki - KRUSZWICA

Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu giełdowego
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku.
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku.
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.
Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wykonania prawa przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych.
Zbycie znacznego pakietu akcji ZT „Kruszwica” S.A.
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 77 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej. Nabycie znacznego pakietu akcji ZT „Kruszwica” S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.