66,0000 zł
0,30% 0,2000 zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

Komunikaty spółki - KRUSZWICA

Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku.
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku.
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.
Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wykonania prawa przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych.
Zbycie znacznego pakietu akcji ZT „Kruszwica” S.A.
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 77 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej. Nabycie znacznego pakietu akcji ZT „Kruszwica” S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.