66,0000 zł
-0,30% -0,2000 zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

Akcjonariat - KRUSZWICA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 517 138 634 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 22 986 949 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 568 798
Liczba głosów na WZA: 22 986 949 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,48%
Kapitał akcyjny: 171 942 378,52 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 568 798
Cena nominalna akcji: 7,48 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,48%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,52%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bunge Investments France SAS przez Koninklijke Bunge BV 14 763 313 (64,00%) 14 763 313 (64,00%) 2009-06-29 -
Windstorm Trading & Investments Ltd. przez Jerzego Staraka 5 805 485 (25,26%) 5 805 485 (25,26%) 2010-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria D - wspólnicy Ewico sp. z o.o., Olvit-pro sp. z o.o. oraz ZPT Olvit sp. z o.o. 9 401 549
0,00
7,48 0,00 22 338 949
167 095 338,52
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-13
2007-05-16
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-12-15 6 600 000
10,00 6 600 000
66 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-11-14
1995-12-21
1997-01-06
seria B - Cereol Holding BV 1997-09-22 3 070 400
62 175 600,00
10,00 20,25 9 670 400
96 704 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-06
1998-03-31
obniżenie kopitału akcyjnego 2000-05-26
7,48 9 670 400
72 334 592,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-30
seria C - prawo poboru 5:2 zawiadomienie 2000-05-26 3 267 000
24 992 550,00
7,48 7,65 12 937 400
96 771 752,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-30
2001-02-16
seria E - akcjonariusze ZPT w Warszawie SA aport: ZPT w Warszawie SA 2008-11-04 648 000
0,00
7,48 0,00 22 986 949
171 942 378,52
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-27
2009-03-09
połączenie z ZPT Elmilk sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-04-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE portfel 158 974 (-15 026) 0,69 (-0,07) 158 974 (-15 026) 0,69 (-0,07) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 17 481 (481) 0,07 17 481 (481) 0,07 2018-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 013 327 (-137 998) 4,41 (-0,60) 1 013 327 (-137 998) 4,41 (-0,60) 2018-12-04
NN Investment Partners TFI SA portfele 92 308 (-8 772) 0,40 (-0,04) 92 308 (-8 772) 0,40 (-0,04) 2018-06-30
PKO BP Bankowy OFE portfel 174 000 0,76 174 000 0,76 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 17 000 0,07 17 000 0,07 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 101 080 0,44 101 080 0,44 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 151 325 (1 037 662) 5,01 (4,52) 1 151 325 (1 037 662) 5,01 (4,52) 2016-08-30
Windstorm Trading & Investments Ltd. przez Jerzego Staraka 6 033 739 26,24 6 033 739 26,24 2009-06-29
Starak Jerzy 0 (-3 909 540) 0,00 (-17,50) 0 (-3 909 540) 0,00 (-17,50) 2009-06-29
Olvit BV 0 (-1 868 580) 0,00 (-8,36) 0 (-1 868 580) 0,00 (-8,36) 2009-06-29
Bunge Investments France SAS przez KBBV 14 763 313 (-255 619) 64,23 (-1,10) 14 763 313 (-255 619) 64,23 (-1,10) 2009-06-29
Bunge Investments France SAS przez KBBV 15 018 932 (408 175) 65,33 (1,77) 15 018 932 (408 175) 65,33 (1,77) 2009-03-09
Bunge Investments France SAS przez KBBV 14 610 757 (330 000) 63,56 (-0,36) 14 610 757 (330 000) 63,56 (-0,36) 2009-03-04
Starak Jerzy 3 909 540 17,50 (0,50) 3 909 540 17,50 (0,50) 2007-08-14
Starak Jerzy 3 909 540 (1 712) 17,00 (-0,49) 3 909 540 (1 712) 17,00 (-0,49) 2007-08-14
Ogółem 22 338 949 0 22 338 949 0 2007-05-16
Starak Jerzy 3 907 828 17,49 3 907 828 17,49 2006-12-14
Starak Jerzy 3 907 828 17,49 3 907 828 17,49 2006-12-14
Olvit BV 1 868 580 8,36 (0,24) 1 868 580 8,36 (0,24) 2006-12-13
Olvit BV 1 868 580 8,12 (-0,24) 1 868 580 8,12 (-0,24) 2006-12-13
Olvit BV 1 868 580 8,36 1 868 580 8,36 2006-12-13
Ogółem 22 338 949 (9 401 549) 0 22 338 949 (9 401 549) 0 2006-12-13
Bunge Investments France SAS przez KBBV 14 280 757 63,92 14 280 757 63,92 2005-12-13
Bunge Investments France SAS przez KBBV 14 280 757 63,92 (1,80) 14 280 757 63,92 (1,80) 2005-12-13
Bunge Investments France SAS przez KBBV 14 280 757 (3 624 242) 62,12 (14,42) 14 280 757 (3 624 242) 62,12 (14,42) 2005-12-13
Bunge Investments France SAS przez KBBV 10 656 515 47,70 (-34,29) 10 656 515 47,70 (-34,29) 2005-12-02
Bunge Investments France SAS przez KBBV 10 656 515 81,99 (-0,37) 10 656 515 81,99 (-0,37) 2005-12-02
Bunge Investments France SAS przez Cereol Holding BV i Polska Oil Investment BV 10 656 515 (34 186) 82,36 (0,26) 10 656 515 (34 186) 82,36 (0,26) 2003-06-01
Bunge Investments France SAS przez Cereol Holding BV i Polska Oil Investment BV 10 622 329 (100 237) 82,10 (0,77) 10 622 329 (100 237) 82,10 (0,77) 2003-04-11
Bunge Investments France SAS przez Cereol Holding BV i Polska Oil Investment BV 10 522 092 81,33 10 522 092 81,33 2002-10-19
Cereol Holding BV zależny od Eridania Beghin-Say 10 522 092 (3 359 085) 81,33 (25,96) 10 522 092 (3 359 085) 81,33 (25,96) 2001-04-10
Ogółem 12 937 400 (3 267 000) 0 12 937 400 (3 267 000) 0 2000-10-30
Cereol Holding BV zależny od Eridania Beghin-Say - bez serii C 7 163 007 55,37 (-18,70) 7 163 007 55,37 (-18,70) 1999-05-28
Cereol Holding BV zależny od Eridania Beghin-Say 7 163 007 (665 449) 74,07 (6,88) 7 163 007 (665 449) 74,07 (6,88) 1999-05-28
Cereol Holding BV zależny od Eridania Beghin-Say 6 497 558 (-418 404) 67,19 (-4,33) 6 497 558 (-418 404) 67,19 (-4,33) 1999-05-02
Cereol Holding BV zależny od Eridania Beghin-Say 6 915 962 (193 966) 71,52 (2,01) 6 915 962 (193 966) 71,52 (2,01) 1999-04-09
Cereol Holding BV zależny od Eridania Beghin-Say 6 721 996 (431 437) 69,51 (4,46) 6 721 996 (431 437) 69,51 (4,46) 1999-02-25
Cereol Holding BV zależny od Eridania Beghin-Say 6 290 559 (195 739) 65,05 (2,02) 6 290 559 (195 739) 65,05 (2,02) 1999-01-12
Skarb Państwa 338 810 (-1 971 190) 3,50 (-20,39) 338 810 (-1 971 190) 3,50 (-20,39) 1998-09-30
Cereol Holding BV zależny od Eridania Beghin-Say 6 094 820 (3 070 400) 63,03 (17,21) 6 094 820 (3 070 400) 63,03 (17,21) 1998-05-28
Ogółem 9 670 400 (3 070 400) 0 9 670 400 (3 070 400) 0 1998-03-31
Skarb Państwa 2 310 000 23,89 (-11,11) 2 310 000 23,89 (-11,11) 1997-07-22
Skarb Państwa 2 310 000 35,00 2 310 000 35,00 1997-07-22
Cereol Holding BV zależny od Eridania Beghin-Say 3 024 420 45,82 3 024 420 45,82 1997-07-22
Ogółem 6 600 000 0 6 600 000 0 1995-12-21
Altus SA sprawdzić portfele 113 663 0,49 113 663 0,49 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-10-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2020-09-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2019-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,56 zł
2019-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,56 zł
2018-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,33 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,33 zł
2017-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,38 zł
2017-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,38 zł
2016-12-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,70 zł
2016-12-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,70 zł
2016-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2016-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2015-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,64 zł
2015-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,64 zł
2014-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,34 zł
2014-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,34 zł
2013-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2013-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2012-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2012-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,88 zł
2011-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,88 zł
2010-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,11 zł
2010-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,11 zł
2009-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2009-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2008-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,73 zł
2008-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,73 zł
2007-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,72 zł
2007-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,72 zł
2006-11-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,65 zł
2006-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,65 zł
2005-11-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2005-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2001-02-16 Asymilacja akcji
2000-09-06 Prawo poboru 5:2
2000-09-06 Prawo poboru 5:2
2000-06-16 Asymilacja akcji pracownicze
1998-12-28 Asymilacja akcji pracownicze
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.