30,8800 zł
0,03% 0,0100 zł
Bank BPH SA (BPH)

Komunikaty spółki - BANKBPH

Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A. przez Alior Bank S.A.
Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Banku BPH S.A.
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy – spełnienie się warunku
Informacja o uzyskaniu przez Alior Bank S.A. decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o bezwarunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Alior Bank S.A. części mienia Banku BPH S.A.
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BPH - aktualizacja informacji
Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BPH - aktualizacja informacji
Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku na trzyletnią kadencję
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH
Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Banku BPH S.A.
Kandydatury do Rady Nadzorczej Banku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. oraz przekazanie projektów uchwał
Wyniki finansowe
Bank BPH informuje o dokonaniu dodatkowych korekt aktywów w wysokości 370 mln zł (powiększonych o 77 mln zł na poziomie Grupy Banku) w wynikach finansowych 1 kwartału 2016 roku związanych z transakcją sprzedaży i warunkami podziału
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.