1,2100 zł
-0,82% -0,0100 zł
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna (13N)

Komunikaty spółki - 13FORTUNA

Dodatkowe sprawozdanie finansowe
Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Jednostkowy raport półroczny SA-P
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
Korekta raportu bieżącego nr 23/2008 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 9 września 2008 roku.
Wybór biegłego rewidenta.
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Funduszu dotyczące nieprzestrzegania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Funduszu.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 9 września 2008 roku. Połączenie z Fund.1 NFI S.A. i V NFI „Victoria” S.A.
Stanowisko Zarządu NFI FORTUNA S.A. odnośnie planowanego połączenia V NFI „Victoria” S.A., Fund.1 NFI S.A. oraz NFI Fortuna S.A.
Projekty uchwał ZWZ Funduszu zwołanego na dzień 09 września 2008 roku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. Porządek obrad.
Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.