1,2100 zł
-0,82% -0,0100 zł
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna (13N)

Akcjonariat - 13FORTUNA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 595 914,68 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 7 930 508 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 966 024
Liczba głosów na WZA: 7 930 508 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,01%
Kapitał akcyjny: 793 050,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 966 024
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Buskot Trading Ltd. 3 966 024 (50,00%) 3 966 024 (50,00%) 2008-08-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2009-02-09
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
256 000 000,00
0,10 8,00 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
22 510 000,00
0,10 22,51 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
21 770 000,00
0,10 43,54 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
48 392 000,00
0,10 120,98 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-09-09 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-18
umorzenie akcji brak danych o dacie rejestracji 1998-08-17 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 1999-10-20 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-29
umorzenie akcji 2004-07-02 -15 028 061
0,10 15 028 063
1 502 806,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-11-09
umorzenie akcji 2005-02-09 -3 757 015
0,10 11 271 048
1 127 104,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-24
umorzenie akcji 2006-08-30 -3 340 540
0,10 7 930 508
793 050,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-19
likwidacja funduszu 2006-09-28

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Buskot Trading Ltd. z Rainwater Trading & Investments Ltd. 3 966 024 (331 000) 50,00 (4,17) 3 966 024 (331 000) 86,40 (7,21) 2007-11-30
Buskot Trading Ltd. z Rainwater Trading & Investments Ltd. 3 635 024 (427 278) 45,83 (5,39) 3 635 024 (427 278) 79,19 (9,31) 2007-11-27
Dryton Holdings BV z Rainwater Trading&Investments Ltd. 0 0,00 0 0,00 2007-10-23
Dryton Holdings BV z Rainwater Trading&Investments Ltd. 0 (-2 256 249) 0,00 (-20,01) 0 (-2 256 249) 0,00 (-20,01) 2007-10-23
Buskot Trading Ltd. 3 207 746 (2 414 749) 40,44 (30,45) 3 207 746 (2 414 749) 69,88 (52,61) 2007-10-17
Buskot Trading Ltd. 792 997 (401 835) 9,99 (5,06) 792 997 (401 835) 17,27 (8,75) 2007-10-01
Buskot Trading Ltd. 391 162 4,93 391 162 8,52 2007-09-28
Skarb Państwa 0 (-520 073) 0,00 (-6,55) 0 (-520 073) 0,00 (-6,55) 2007-04-16
Novavis Group SA 395 000 (-66 647) 4,98 (-0,84) 395 000 (-66 647) 8,60 (2,78) 2007-03-09
Skarb Państwa 520 073 (-4 707) 6,55 (1,90) 520 073 (-4 707) 6,55 (1,90) 2007-02-01
Novavis Group SA 461 647 (-101 881) 5,82 (0,83) 461 647 (-101 881) 5,82 (0,83) 2007-02-01
Novavis Group SA 563 528 4,99 (-2,11) 563 528 4,99 (-2,11) 2006-11-10
Novavis Group SA 563 528 (-534 876) 7,10 (-2,64) 563 528 (-534 876) 7,10 (-3,78) 2006-11-10
Dryton Holdings BV z Rainwater Trading&Investments Ltd. 2 256 249 20,01 2 256 249 20,01 2006-07-18
Dryton Holdings BV z Rainwater Trading&Investments Ltd. 2 256 249 20,01 (-8,44) 2 256 249 20,01 (-8,44) 2006-07-18
Dryton Holdings BV z Rainwater Trading&Investments Ltd. 2 256 249 (-201 725) 28,45 (6,65) 2 256 249 (-201 725) 28,45 (6,65) 2006-07-18
Skarb Państwa 524 780 (-71 311) 4,65 (0,69) 524 780 (-71 311) 4,65 (0,69) 2006-06-16
Novavis Group SA 1 098 404 (-128 080) 9,74 (-1,14) 1 098 404 (-128 080) 10,88 2005-11-10
Novavis Group SA 1 226 484 10,88 (10,88) 1 226 484 10,88 (10,88) 2005-11-09
Rainwater Trading & Investments Ltd. 2 457 974 21,80 (21,80) 2 457 974 21,80 (21,80) 2005-10-28
Rainwater Trading & Investments Ltd. zależny od Dryton Holdings BV 0 (-3 518 261) 0,00 (-23,41) 0 (-3 518 261) 0,00 (-23,41) 2005-10-28
Dryton Holdings BV z Rainwater Trading&Investments Ltd. 2 457 974 (-584 456) 21,80 (1,80) 2 457 974 (-584 456) 21,80 (1,80) 2005-10-27
Skarb Państwa 596 091 (120 260) 3,96 (0,80) 596 091 (120 260) 3,96 (0,80) 2005-06-02
Rainwater Trading & Investments Ltd. 3 518 261 23,41 (-7,80) 3 518 261 23,41 (-7,80) 2005-06-02
Rainwater Trading & Investments Ltd. 3 518 261 31,21 3 518 261 31,21 2005-06-02
Skarb Państwa 475 831 (-596 091) 3,16 (-0,40) 475 831 (-596 091) 3,16 (-0,40) 2005-05-31
Novavis Group SA 0 (-2 066 212) 0,00 (-13,74) 0 (-2 066 212) 0,00 (-13,74) 2005-05-14
Dryton Holdings BV z podmiotem zależnym 3 042 430 20,00 (-6,99) 3 042 430 20,00 (-6,99) 2004-12-23
Dryton Holdings BV z podmiotem zależnym 3 042 430 26,99 (6,75) 3 042 430 26,99 (6,75) 2004-12-23
Dryton Holdings BV 3 042 430 (-888 322) 20,24 (7,17) 3 042 430 (-888 322) 20,24 (7,17) 2004-12-09
Novavis Group SA 2 066 212 13,74 (-4,59) 2 066 212 13,74 (-4,59) 2004-12-03
Novavis Group SA 2 066 212 (-890 469) 18,33 (8,50) 2 066 212 (-890 469) 18,33 (8,50) 2004-12-03
Skarb Państwa 1 071 922 (-887 570) 3,56 (-2,95) 1 071 922 (-887 570) 3,56 (-2,95) 2004-08-10
Novavis Group SA 2 956 681 9,83 (-9,84) 2 956 681 9,83 (-9,84) 2004-05-27
Novavis Group SA 2 956 681 (-1 434 551) 19,67 (5,06) 2 956 681 (-1 434 551) 19,67 (5,06) 2004-05-27
Dryton Holdings BV 3 930 752 13,07 (-13,08) 3 930 752 13,07 (-13,08) 2004-05-11
Dryton Holdings BV 3 930 752 26,15 3 930 752 26,15 2004-05-11
Novavis Group SA 4 391 232 (-1 700 000) 14,61 (-5,65) 4 391 232 (-1 700 000) 14,61 (-5,65) 2004-04-27
Novavis Group SA 6 091 232 (2 465 988) 20,26 (8,20) 6 091 232 (2 465 988) 20,26 (8,20) 2004-04-16
Credit Suisse First Boston brak informacji o dacie sprzedaży 0 (-2 818 953) 0,00 (-9,26) 0 (-2 818 953) 0,00 (-9,26) 2003-12-31
Baupost Group LLC brak informacji o dacie sprzedaży 0 (-1 855 977) 0,00 (-6,18) 0 (-1 855 977) 0,00 (-6,18) 2003-12-31
Skarb Państwa 1 959 492 (-475 831) 6,51 (-1,59) 1 959 492 (-475 831) 6,51 (-1,59) 2003-09-22
Skarb Państwa 2 435 323 (-475 831) 8,10 (-1,58) 2 435 323 (-475 831) 8,10 (-1,58) 2003-07-29
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 1 098 323 (-3 042 584) 3,65 (-10,12) 1 098 323 (-3 042 584) 3,65 (-10,12) 2002-11-27
Novavis Group SA 3 625 244 (682 210) 12,06 (2,27) 3 625 244 (682 210) 12,06 (2,27) 2002-11-25
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 4 140 907 (-1 472 784) 13,77 (-4,90) 4 140 907 (-1 472 784) 13,77 (-4,90) 2002-05-17
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 5 613 691 (146 998) 18,67 (0,48) 5 613 691 (146 998) 18,67 (0,48) 2002-05-17
Skarb Państwa 2 911 154 (-1 043 216) 9,68 (-3,48) 2 911 154 (-1 043 216) 9,68 (-3,48) 2002-05-07
Skarb Państwa 3 954 370 (-554 049) 13,16 (-1,84) 3 954 370 (-554 049) 13,16 (-1,84) 2002-03-08
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 5 466 693 (-877 105) 18,19 (-2,92) 5 466 693 (-877 105) 18,19 (-2,92) 2001-08-16
Everest Capital Master Fund LP 0 (-2 311 470) 0,00 (-7,69) 0 (-2 311 470) 0,00 (-7,69) 2001-07-20
Everest Capital Frontier Fund LP 0 (-1 993 253) 0,00 (-6,63) 0 (-1 993 253) 0,00 (-6,63) 2001-07-20
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 6 343 798 (893 480) 21,11 (2,98) 6 343 798 (893 480) 21,11 (2,98) 2001-06-20
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 5 450 318 (292 085) 18,13 (0,97) 5 450 318 (292 085) 18,13 (0,97) 2001-05-31
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 5 158 233 (302 568) 17,16 (1,00) 5 158 233 (302 568) 17,16 (1,00) 2001-05-11
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 4 855 665 (1 674 158) 16,16 (5,57) 4 855 665 (1 674 158) 16,16 (5,57) 2001-05-04
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 181 507 (1 645 500) 10,59 (5,48) 3 181 507 (1 645 500) 10,59 (5,48) 2000-12-22
Everest Capital Master Fund LP 2 311 470 7,69 2 311 470 7,69 2000-03-14
Everest Capital Frontier Fund LP 1 993 253 6,63 1 993 253 6,63 2000-03-14
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 1 536 007 5,11 (0,07) 1 536 007 5,11 (0,07) 2000-01-26
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 1 536 007 5,04 1 536 007 5,04 2000-01-26
Skarb Państwa 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-1,12) 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-1,12) 1999-12-29
mBank SA przez DPFR BRE Sp. z o.o. 2 979 090 9,91 (0,13) 2 979 090 9,91 (0,13) 1999-12-27
mBank SA przez DPFR BRE Sp. z o.o. 2 979 090 (2 977 686) 9,78 (9,78) 2 979 090 (2 977 686) 9,78 (9,78) 1999-12-27
mBank SA przez DPFR BRE Sp. z o.o. 1 404 (-2 977 686) 0,00 (-9,78) 1 404 (-2 977 686) 0,00 (-9,78) 1999-12-27
Credit Suisse First Boston 2 818 953 9,26 (-0,12) 2 818 953 9,26 (-0,12) 1999-05-31
Credit Suisse First Boston 2 818 953 (98 430) 9,38 (0,45) 2 818 953 (98 430) 9,38 (0,45) 1999-05-31
PZU SA z PZU Życie SA 0 (-3 018 155) 0,00 (-9,91) 0 (-3 018 155) 0,00 (-9,91) 1999-04-30
Baupost Group LLC 1 855 977 6,18 (0,09) 1 855 977 6,18 (0,09) 1999-04-30
Baupost Group LLC 1 855 977 (19 571) 6,09 (0,12) 1 855 977 (19 571) 6,09 (0,12) 1999-04-30
PZU SA z PZU Życie SA 3 018 155 (1 431 389) 9,91 (4,75) 3 018 155 (1 431 389) 9,91 (4,75) 1999-04-07
Novavis Group SA 2 943 034 9,79 (0,13) 2 943 034 9,79 (0,13) 1999-04-07
Novavis Group SA 2 943 034 (1 360 901) 9,66 (4,52) 2 943 034 (1 360 901) 9,66 (4,52) 1999-04-07
Credit Suisse First Boston 2 720 523 (547 492) 8,93 (1,80) 2 720 523 (547 492) 8,93 (1,80) 1999-02-03
Skarb Państwa 4 910 336 16,12 4 910 336 16,12 1999-02-01
mBank SA 2 979 090 (779 090) 9,78 (2,63) 2 979 090 (779 090) 9,78 (2,63) 1999-01-04
Credit Suisse First Boston 2 173 031 7,13 (0,07) 2 173 031 7,13 (0,07) 1999-01-04
NIF Fund Holdings PCC 1 (-1 599 339) 0,00 (-5,20) 1 (-1 599 339) 0,00 (-5,20) 1998-12-16
mBank SA 2 200 000 7,15 2 200 000 7,15 1998-12-16
NIF Fund Holdings PCC 1 599 340 5,20 1 599 340 5,20 1998-11-05
PZU SA z PZU Życie SA 1 586 766 5,16 1 586 766 5,16 1998-09-22
Novavis Group SA 1 582 133 5,14 1 582 133 5,14 1998-08-28
Baupost Group LLC 1 836 406 5,97 1 836 406 5,97 1998-08-28
Credit Suisse First Boston 2 173 031 (529 644) 7,06 (1,72) 2 173 031 (529 644) 7,06 (1,72) 1998-07-29
Credit Suisse First Boston 1 643 387 5,34 1 643 387 5,34 1998-05-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.