Skarbiec Waga (Skarbiec FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR02

Wartość jednostki: 284,42 zł
Aktywa: 88 925 900 zł
Max 1R: 300,47 zł
Min 1R: 223,98 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 287,90 -1,21% -1,30%
7D 286,56 -0,75% -1,22%
1M 283,10 0,47% 0,88%
3M 269,94 5,36% 5,17%
6M 279,12 1,90% -2,75%
1R 300,19 -5,25% -2,86%
3L 317,41 -10,19% -3,96%
YTD 282,79 2,31% -2,65%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 770,95 zł 19,81%
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 121,82 zł 10,14%
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 121,45 zł -1,97%
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) 123,79 zł -2,37%
NN Zrównoważony (NN FIO) 315,02 zł -2,62%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMateusz Roda
Michał Stalmach
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl