PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS46A1

Wartość jednostki: 11,99 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 11,99 zł
Min 1R: 11,89 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 11,99 0,00% -0,02%
7D 11,98 0,08% -0,03%
1M 11,97 0,25% 0,26%
3M 11,97 0,17% 0,73%
6M 11,94 0,42% 0,90%
1R 11,90 0,76% 1,48%
3L 11,39 5,36% 5,41%
YTD 11,95 0,33% 0,85%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe

Zarządzający

Zarządzający funduszemJacek Lichocki
Michał Rabiega
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Artur Trela
Rafał Walczak
Robert Wasiak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl