Zysk netto Tauronu w I poł. '18 wyniósł 568,4 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

Zysk netto grupy Tauron w I półroczu 2018 roku wyniósł 568,4 mln zł wobec 1 mld zł zysku przed rokiem, a jej EBITDA wzrosła o 2 proc. rdr do 2,19 mld zł - podała spółka w raporcie półrocznym. Tauron szacował wcześniej, że zysk netto wyniósł w tym okresie 563 mln zł, a EBITDA 2,19 mld zł.

Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 567 mln zł wobec 1.004 mln zł zysku przed rokiem.

Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł 954,9 mln zł wobec 1.295,5 mln zł przed rokiem, zysk EBITDA 2.193,9 mln zł (2.152,3 mln zł przed rokiem), a przychody sięgnęły 9.202,4 mln zł (8.758 mln zł rok wcześniej).

Wzrost przychodów o 3 proc. rdr zanotował segment Dystrybucja, przychody segmentu Sprzedaż utrzymały się na poziomie I półrocza 2017 r., a spadek o 13 proc. rdr nastąpił w segmencie Wydobycie z powodu niskiej produkcji węgla.

EBITDA segmentu Wydobycie była ujemna i wyniosła -65,7 mln zł, EBITDA segmentu Wytwarzanie 591,8 mln zł, segmentu Dystrybucja 1.336 mln zł, a segmentu Sprzedaż 326,4 mln zł.

Wynik EBITDA segmentu wytwarzanie był o 62 proc. wyższy rdr głównie z uwagi na rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych o wartości 230 mln zł, które miało miejsce w I kwartale 2018 r.

Wyniki są zgodne z szacunkami grupy z początku sierpnia. Tauron szacował wtedy, że przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 9.202 mln zł, EBITDA wyniosła 2.187 mln zł, zysk operacyjny 948 mln zł, a zysk netto 563 mln zł.

Istotny wpływ na wyniki grupy w I półroczu 2018 r. miało utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. W konsekwencji nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi wyniosła 388 mln zł, a łączny wpływ na obniżenie skonsolidowanego zysku netto wyniósł 303 mln zł.

W samym drugim kwartale Tauron miał 902 mln zł EBITDA wobec 930 mln zł rok wcześniej przy przychodach na poziomie 4,38 mld zł (wzrost o 5 proc. rdr). Strata netto sięgnęła 68 mln zł wobec 365 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Tauron podał w komunikacie prasowym, że realizowany w grupie program poprawy efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1.369 mln zł (w okresie 2016 r. – I półrocze 2018 r.).

"W pierwszym półroczu skumulowane rezultaty programu wyniosły około 300 mln zł, a łączny uzyskany do tej pory pozytywny efekt finansowy jest już wyższy od pierwotnie zakładanego" - napisano.

Nakłady inwestycyjne grupy Tauron w I półroczu wyniosły 1,48 mld zł i były zbliżone rdr. Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (793 mln zł), w którym capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (436 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (288 mln zł).

Istotna część nakładów w segmencie wytwarzanie (437 mln zł) przeznaczona była na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki mają wynieść ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Na koniec czerwca 2018 r. zobowiązania finansowe netto grupy Tauron wyniosły 8,4 mld zł i były wyższe o 4,7 proc. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r. Na koniec czerwca wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił 2,3.

Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2018 r. wyniosła 2,53 mln ton i była niższa o 24 proc. rdr ze względu na trudne warunki geologiczne w ZG Janina oraz prowadzone prace przezbrojeniowe w ZG Sobieski i ZG Janina. Wolumen sprzedaży węgla był zbliżony do wielkości produkcji tego surowca i wyniósł 2,5 mln ton. W I półroczu około 50 proc. zapotrzebowania na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone surowcem z własnych zakładów górniczych grupy.

W I półroczu grupa Tauron wyprodukowała 7,55 TWh energii elektrycznej, tj. o 20 proc. mniej rdr. Jak podała spółka, zmniejszenie wolumenu produkcji energii było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej.

Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,51 TWh, tj. o 23 proc. mniej rdr, co wynikało przede wszystkim z istotnego ograniczenia spalania biomasy oraz spadku produkcji energii przez elektrownie wodne i wiatrowe, spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 6,73 PJ i była niższa o 5 proc. rdr. Sprzedaż ciepła zmniejszyła się o 9 proc. z powodu mniejszego zapotrzebowania odbiorców na skutek wysokich temperatur.

Segment Dystrybucja dostarczył klientom 26,01 TWh energii elektrycznej tj. o 1 proc. więcej rdr. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła o ponad 60 tys., tj. do 5,56 mln.

W I półroczu 2018 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki segmentu Sprzedaż osiągnęła poziom 17,2 TWh i była na poziomie ubiegłorocznym.

Tauron ocenia, że powtórzenie na koniec '18 EBITDA i produkcji w wydobyciu będzie "wyzwaniem"

"W pierwszym półroczu najtrudniejszą sytuację mieliśmy w kopalni Janina, nieco lepszą w Sobieskim. Najlepsza sytuacja była z kolei w kopalni Brzeszcze, która z kolei miała trudności w 2017 roku" - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Wadowski.

"Segment wydobycie charakteryzuje się dużą zmiennością. W drugim półroczu sytuacja powinna się poprawić, ale osiągnięcie poziomu produkcji i EBITDY z 2017 roku będzie wyzwaniem" - dodał.

Po pierwszym półroczu 2018 roku segment wydobycia Tauronu wygenerował ujemną EBITDĘ w wysokości 66 mln zł wobec 5 mln zł ujemnej EBITDY rok wcześniej.

W całym 2017 roku EBITDA segmentu wydobycie wyniosła -83 mln zł wobec -82,1 mln zł w roku 2016.

Przychody ze sprzedaży w segmencie wydobycia po sześciu miesiącach 2018 roku wynoszą 679 mln zł wobec 782 mln zł przed rokiem.

Produkcja węgla handlowego w pierwszym półroczu 2018 r. w grupie Tauron spadła rdr o 24 proc. do 2,53 mln ton. W 2017 roku produkcja węgla wyniosła 6,45 mln ton wobec 6,37 mln ton przed rokiem.

Koszty CO2 w II półroczu '18 w Tauronie mogą być dwukrotnie wyższe niż w I półroczu

"Koszty CO2 w drugim półroczu 2018 roku mogą być nawet dwukrotnie wyższe niż w pierwszym półroczu" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Wadowski.

"Spodziewamy się, że w 2019 roku ceny CO2 będą nadal rosły i może to mieć istotny negatywny wpływ na nasze wyniki. Ostateczna wielkość tego wpływu będzie uzależniona od kształtu naszej polityki zabezpieczania się przed wzrostem cen CO2" - dodał.

pel/ asa/ pr/ sar/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT
TAURONPE -0,22% 1,83
2019-04-18 16:02:32
WIG -0,69% 60 746,08
2019-04-18 16:00:00
WIG20 -0,86% 2 357,86
2019-04-18 16:15:45
WIG30 -0,78% 2 707,82
2019-04-18 16:15:00
MWIG40 -0,21% 4 197,73
2019-04-18 16:00:45
DAX 0,37% 12 197,76
2019-04-18 16:11:00
NASDAQ -0,35% 7 968,03
2019-04-18 16:10:00
SP500 -0,12% 2 896,98
2019-04-18 16:10:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.