REKLAMA

VINDEXUS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 23:44
publikacja
2021-04-30 23:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_VINDEXUS_Raport_roczny_skonsolidowany_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPM_VINDEXUSA_Raport_roczny_jednostkowy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_rady_nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
202012_B_Vindexus_Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
202012_B_Vindexus_Sprawozdanie_z_badania_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_prezesa_30.04.2021_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody z działalności operacyjnej 50 754 47 378 11 344 11 014
II. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
III. EBIT 16 335 19 534 3 651 4 541
IV. EBITDA 17 016 20 113 3 803 4 675
V. Zysk brutto 9 678 13 216 2 163 3 072
VI. Zysk netto 5 553 12 897 1 241 2 998
VII. Aktywa razem 293 702 291 201 63 643 68 381
VIII. Zobowiązania razem* 97 324 103 026 21 090 24 193
IX. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 42 664 32 943 9 245 7 736
X. Kapitał własny 191 651 186 698 41 530 43 841
XI. Kapitał zakładowy 1 168 1 168 253 274
XII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 680 000 11 680 000 11 680 000
XIII. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 16,41 15,98 3,56 3,75
XIV. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,48 1,11 0,11 0,26
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 906 (18 176) 8 919 (4 225)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 823 (849) 855 (197)
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 914) 5 559 (4 451) 1 292
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych 23 815 (13 466) 5 323 (3 130)
Jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody z działalności operacyjnej 21 971 20 980 4 911 4 877
XX. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
XXI. EBIT 845 1 513 189 352
XXII. EBITDA 1 500 2 092 335 486
XXIII. Zysk brutto 12 506 14 655 2 795 3 407
XXIV. Zysk netto 9 201 10 564 2 056 2 456
XXV. Aktywa razem 311 433 295 883 67 486 69 481
XXVI. Zobowiązania razem* 105 124 100 187 22 780 23 526
XXVII. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 36 022 30 104 7 806 7 069
XXVIII. Kapitał własny 172 397 164 399 37 357 38 605
XXIX. Kapitał zakładowy 1 168 1 168 253 274
XXX. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 680 000 11 680 000 11 680 000
XXXI. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 14,76 14,07 3,20 3,30
XXXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,79 0,91 0,18 0,21
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 810 (950) 2 416 (221)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 112) (13 693) (696) (3 183)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 722) 4 807 (1 726) 1 117
XXXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych (24) (9 836) (6) (2 287)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK VINDEXUS Raport roczny skonsolidowany 2020.pdfGK VINDEXUS Raport roczny skonsolidowany 2020.pdf Raport skonsolidowany
GPM VINDEXUSA Raport roczny jednostkowy 2020.pdfGPM VINDEXUSA Raport roczny jednostkowy 2020.pdf Raport jednostkowy
oświadczenia zarządu.pdfoświadczenia zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu GPM Vindexus S.A.
oświadczenia rady nadzorczej.pdfoświadczenia rady nadzorczej.pdf Oświadczenia Rady Nadzorczej GPM Vindexus S.A.
202012 B Vindexus Sprawozdanie z badania skonsolidowane.pdf202012 B Vindexus Sprawozdanie z badania skonsolidowane.pdf Spawozdanie z badania raportu skonsolidowanegp
202012 B Vindexus Sprawozdanie z badania jednostkowe.pdf202012 B Vindexus Sprawozdanie z badania jednostkowe.pdf Spawozdanie z badania raportu jednostkowego
list prezesa 30.04.2021 r..pdflist prezesa 30.04.2021 r..pdf List Prezesa Zarządu GPM Vindexus S.A. do Akcjonariuszy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2021-04-30 Artur Zdunek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki