3,00 zł
-0,66% -0,02 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 178 815 169 043 42 039 39 713
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 741 12 528 2 760 2 943
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 754 9 504 1 353 2 233
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 635 7 927 855 1 862
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 635 7 927 855 1 862
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 025 4 562 1 417 1 072
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 43 509 -45 237 10 229 -10 628
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 499 32 007 -3 409 7 519
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 35 035 -8 668 8 237 -2 036
X. Aktywa razem 253 394 244 433 59 323 58 604
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143 383 133 263 33 568 31 951
XII. Zobowiązania długoterminowe 84 681 78 523 19 825 18 826
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 702 54 740 13 743 13 124
XIV. Kapitał własny 110 011 111 171 25 755 26 654
XV. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 535 548
XVI. Liczba akcji – w szt. 22 847 711 22 847 711 22 847 711 22 847 711
XVII. Zysk (strata) netto na akcję 0,16 0,47 0,04 0,11
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,16 0,47 0,04 0,11
XIX. Wartość księgowa na akcję 4,81 4,87 1,13 1,17
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 4,81 4,87 1,13 1,17
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q2018.pdfRaport 3Q2018.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-28 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2018-11-28 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2018-11-28 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl