REKLAMA

TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2023 rok

2023-07-15 21:11
publikacja
2023-07-15 21:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-15
Skrócona nazwa emitenta
TENDERHUT S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2023 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TenderHut S.A. "Spółka", "Emitent" przekazuje szacunkowe informacje o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w czerwcu 2023 roku oraz w okresie styczeń - czerwiec 2023 roku.

W czerwcu 2023 roku Spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 4,10 mln zł, co stanowi spadek o 31% w stosunku do czerwca 2022 roku, kiedy wyniosły one 5,93 mln zł.

Narastająco, w okresie styczeń - czerwiec 2023 roku Spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 28,19 mln zł, co stanowi spadek o 15% w stosunku do okresu styczeń – czerwiec 2022 roku, kiedy to wyniosły one 33,18 mln zł.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę na przeorganizowanie grupy kapitałowej, o którym informował w raportach bieżących 2/2023, 8/2023 oraz 9/2023, mające znaczący wpływ na prezentację szacowanych przychodów skonsolidowanych Spółki. Mając na uwadze rozpoznanie na dzień 31 grudnia 2022 r. aktywów związanych ze spółkami Zonifero SA, Holo4Med SA, Holo4Labs SA jako aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz następującą w dniach 31 marca oraz 1 kwietnia 2023 r. sprzedaż pakietów kontrolnych akcji Zonifero i Holo4Med, a także uwzględniając zasady rachunkowości ujęte w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana, informujemy, iż w niniejszym i kolejnych miesięcznych raportach o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży prezentować będziemy przychody ze sprzedaży tylko z działalności kontynuowanej. Oznacza to, że prezentowane dane za bieżący okres i dane porównawcze nie będą obejmowały przychodów ze sprzedaży podmiotów Zonifero, Holo4Med, Holo4Labs.

Spółka wskazuje, że wyżej wskazane dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta i jego grupy kapitałowej, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa. Przedstawione dane będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-15 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki