REKLAMA

SIMPLE: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

2019-05-23 15:57
publikacja
2019-05-23 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. Spółka zawarła z Górnośląską Wyższa Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego [Zamawiający] umowę na realizację projektu informatycznego [Umowa]. Przedmiotem Umowy jest wdrożenie u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego [ZSI] wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 2,26 mln zł brutto.

Termin zakończenia wdrożenia ustalono do końca marca 2021 r. Okres gwarancji na oprogramowanie ZST wynosi 60 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia.

W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu dziennych opóźnień Spółki w wykonaniu przedmiotu Umowy, odstąpienia od Umowy z winy Spółki [w wysokości 30% wynagrodzenia brutto] czy też wypowiedzenia umów licencyjnych przed upływem okresu na jaki zostały zawarte z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności [w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto]. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczania kar umownych z innego, przy czym Umowa nie przewiduje limitów kar jakie mogą zostać naliczone z różnych tytułów.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niej czy też jej zabezpieczenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2019-05-23 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki