SCOPE FLUIDICS S.A.: Aktualizacja planowanych dat zakończenia najbliższych etapów rozwoju systemu PCRONE i systemu BacterOMIC

2020-05-21 13:48
publikacja
2020-05-21 13:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-21
Skrócona nazwa emitenta
SCOPE FLUIDICS S.A.
Temat
Aktualizacja planowanych dat zakończenia najbliższych etapów rozwoju systemu PCRONE i systemu BacterOMIC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 zawierającego harmonogram realizacji projektów rozwijanych w Grupie Scope Fluidics, Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”) informuje, że:
- zakończenie realizacji działań w projekcie PCR|ONE przewidzianych w 6) etapie „Rejestracja i certyfikacja” może zostać wydłużone do 30 września 2020 r.
- zakończenie realizacji działań w projekcie BacterOMIC przewidzianych w etapie 6a) „Przeprowadzenie serii testów prewalidacyjnych (…)” może zostać wydłużone i ukończone przed upływem III kwartału 2020 r.

Możliwość wydłużenia realizacji ww. etapów wynika z ogólnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, która m.in. ze względu liczne wprowadzone odgórnie ograniczenia wpływa na procesy wymagające współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

W odniesieniu do projektu PCR|ONE w głównej mierze oznacza to dłuższy czas potrzebny na przeprowadzenie oceny skuteczności klinicznej systemu PCR|ONE – panel MRSA/SA spowodowany utrudnieniami w gromadzeniu próbek przez szpitale.

W odniesieniu do projektu BacterOMIC w głównej mierze oznacza to dłuższy czas potrzebny na przeprowadzenie serii testów prewalidacyjnych w zewnętrznych laboratoriach. Terminowość realizacji pozostałych działań harmonogramu projektu BacterOMIC, określonych w etapie 6b) i 6c), nie jest zagrożona. Tym samym zakończenie całości prac określonych w etapie 6) „Badania przedrejestracyjne”, zostanie zakończona w IV kwartale 2020 r. tj. zgodnie z obowiązującym planem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Szymon Ruta Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki