138,0000 zł
4,55% 6,0000 zł
Scope Fluidics SA (SCP)

Komunikaty spółki - SCPFL

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2021 r.
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Rozpoczęcie walidacji systemu BacterOMIC w drugim zewnętrznym laboratorium
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2021 r.
Rozpoczęcie certyfikacyjnych testów klinicznych na panel SARS-CoV-2
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 30 czerwca 2021 r.
Otrzymanie przez Bacteromic certyfikatu ISO 13485:2016
Decyzja Zarządu o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020 roku SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSCPFL00018)
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSCPFL00018)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 7 czerwca 2021 r.
Decyzja w sprawie zawarcia umowy warrantowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Otrzymanie pozytywnej rekomendacji dot. wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 13485:2016 dla Bacteromic sp. z o.o.
Nadanie systemowi PCR|ONE panel MRSA/MSSA znaku CE-IVD
Otrzymanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR
SCPFL 4,55% 138,00
2021-06-11 17:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.