REKLAMA

SATIS GROUP SA: Korekta skróconego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

2020-10-01 23:22
publikacja
2020-10-01 23:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_Q22020_po_korekcie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Satis_Group_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_Polrocze_2020_po_korekcie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020_Satis_Group_PB_RBR_SSF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Korekta skróconego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości: korektę skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 1 października 2020 roku („Raport”) oraz korektę sprawozdania z działalności Emitenta za I półrocze 2020 roku („Sprawozdanie z Działalności”).
Emitent informuje, iż dokonanie przedmiotowych korekt było spowodowane wyłącznie przekazaniem Spółce w dniu dzisiejszym, przez firmę audytorską informacji o konieczności dokonania przez Spółkę stosownych korekt danych porównawczych za 2019 rok.
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż dokonane zmiany zarówno w Raporcie jak i Sprawozdaniu z Działalności mają wyłącznie kosmetyczny charakter, tj. wynikają z różnic w zaokrągleniach poszczególnych wartości pomiędzy danymi opublikowanymi w dniu 30 września 2019 roku w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 roku, a danymi porównawczymi za 2019 rok w Raporcie. Wobec powyższego Emitent wskazuje, że dokonane korekty nie mają wpływu na: wynik finansowy Spółki w roku 2019 i w kolejnych okresach, ocenę sytuacji finansowej Emitenta ani na żadne dane i parametry zawarte w Raporcie i Sprawozdaniu z Działalności.
Ponadto, Emitent informuje, że nie załączył do Raportu załącznika zawierającego Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku ze względu na wydanie i przekazanie Spółce przez biegłego tejże opinii dopiero w dniu dzisiejszym.
Zarząd Emitenta zapewnia, iż opisane zdarzenia ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Skorygowany Raport, skorygowane Sprawozdanie z Działalności oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent dokona niezwłocznej korekty skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
Plik Opis
RAPORT_Q22020_po korekcie.pdfRAPORT_Q22020_po korekcie.pdf Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku
Satis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2020_po korekcie.pdfSatis Group_Sprawozdanie z działalności_I Półrocze 2020_po korekcie.pdf Sprawozdanie z działalności Emitenta za I półrocze 2020 roku
2020 Satis Group PB RBR SSF.pdf2020 Satis Group PB RBR SSF.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I POŁROCZE 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Andrzej Wrona Prezes Zarządu Andrzej Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki