5,6500 zł
4,63% 0,2500 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 543 34 365 7 805 8 224
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 207 2 898 514 694
III. Zysk (strata) brutto 2 019 3 001 470 718
IV. Zysk (strata) netto 1 539 2 252 358 539
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 739 3 515 405 841
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 357 -1 519 -548 -364
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 350 -1 566 314 -375
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 732 430 171 102
IX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 31.03.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.03.2019 Stan na 31.12.2018
X. Aktywa razem 109 719 106 176 25 508 24 692
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 775 3 835 878 892
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 803 21 078 5 301 4 902
XIII. Kapitał własny 83 141 81 263 19 329 18 898
XIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 11 170 11 173
POZOSTAŁE
XV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,91 0,99 0,21 0,23
XVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,23 0,04 0,06
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,65 8,46 2,01 1,97
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,42 0,40 0,10 0,09
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTRKOWEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 659 32 952 7 366 7 886
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 978 2 919 460 699
XXIII. Zysk (strata) brutto 1 900 3 018 442 722
XXIV. Zysk (strata) netto 1 444 2 318 336 555
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 551 3 111 361 745
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 357 -1 516 -548 -363
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 350 -1 566 314 -375
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 544 29 127 7
XXIX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 31.03.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.03.2019 Stan na 31.12.2018
XXX. Aktywa razem 103 668 101 248 24 102 24 058
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 3 834 3 877 891 921
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 881 19 862 4 855 4 719
XXXIII. Kapitał własny 78 953 77 509 18 356 18 417
XXXIV. Kapitał zakładowy 48 043 48 046 11 169 11 416
POZOSTAŁE
XXXV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,85 0,94 0,20 0,22
XXXVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,15 0,24 0,03 0,06
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,22 8,07 1,91 1,88
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,42 0,40 0,10 0,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie skonsolidowane GK Relpol za I kw 2019.pdfSprawozdanie skonsolidowane GK Relpol za I kw 2019.pdf Sprawozdanie skonsolidowane za I kw. 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
2019-05-16 Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.