REKLAMA

RAFAKO: Przystąpienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego do listu intencyjnego dot. Projektu Jaworzno

2013-11-27 00:02
publikacja
2013-11-27 00:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2013
Data sporządzenia: 2013-11-26
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Przystąpienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego do listu intencyjnego dot. Projektu Jaworzno
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka" lub "RAFAKO") poinformowała o zawarciu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. niewiążącego listu intencyjnego ("List Intencyjny") dotyczącego projektu budowy bloku energetycznego o mocy 800 – 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III ("Projekt Jaworzno"), Zarząd RAFAKO niniejszym informuje, że dnia 26 listopada 2013 r. powziął informację o przystąpieniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK") do Listu Intencyjnego w charakterze strony na okres do dnia 31 stycznia 2014 r.

Tym samym BGK potwierdził swoje zainteresowanie wsparciem Projektu Jaworzno poprzez udzielenie gwarancji przewidzianych w treści kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 800 – 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III oraz wyraził gotowość prowadzenia rozmów mających na celu ustalenie zasad finansowych, warunków rozliczeń i zabezpieczenia płatności, których zawarcie lub dokonanie stanowi warunek konieczny, ale nie wyłączny wsparcia przez BGK realizacji Projektu Jaworzno. Warunki przystąpienia przez BGK do Listu Intencyjnego w charakterze strony zostały określone w Oświadczeniu BGK o przystąpieniu z dnia 26 listopada 2013 r.

Informacja o przystąpieniu przez BGK do Listu Intencyjnego w charakterze strony została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że List Intencyjny dotyczy kontraktu na realizację Projektu Jaworzno, z którego przychody Spółki przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-26 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2013-11-26 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki