REKLAMA

QUARTICON: Zwołanie NWZ QuarticOn S.A. na dzień 5 maja 2021 r. // Convening of the EGM of QuarticOn S.A. for 5 May 2021

2021-04-08 19:30
publikacja
2021-04-08 19:30
POLISH VERSION:

Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka") działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 5 maja 2021 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower, 25 piętro, główna sala konferencyjna).

Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ENGLISH VERSION:

The Management Board of QuarticOn S.A. ("Company") acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 402(1) and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of QuarticOn S.A. for 5 May 2021, at 11:00 a.m., which will be held at the Company's headquarters in Warsaw, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warsaw (Atlas Tower building, 25th floor, main conference room).

The full content of the announcement and drafts resolutions for the Extraordinary General Meetings of QuarticOn S.A. attached by the Company to this current report.

Legal ground: § 4 sub-paragraph 2 point 1), 2) and 3) of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.

Załączniki
20210408_193034_0000132749_0000128686.pdf
20210408_193034_0000132749_0000128687.pdf
20210408_193034_0000132749_0000128688.pdf
20210408_193034_0000132749_0000128689.pdf
20210408_193034_0000132749_0000128690.pdf
20210408_193034_0000132749_0000128691.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki