REKLAMA

QUARTICON: Treść uchwał podjętych przez ZWZ QuarticOn S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku // Resolutions adopted by the OGM of QuarticOn S.A. held on 28 June 2021

2021-06-28 14:41
publikacja
2021-06-28 14:41
POLISH VERSION:
Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku („ZWZ”).
Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a Akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwów do podjętych uchwał. Podczas ZWZ nie było również uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez ZWZ.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ENGLISH VERSION:
The Management Board of QuarticOn S.A. (“Company”) hereby attaches the contents of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of QuarticOn S.A. on 28 June 2021 (“OGM”).
At the same time, the Company informs that OGM did not waive consideration of any points on the planned agenda and the Shareholders didn’t submit objections any resolutions. During the OGM, there were also no resolutions included in the agenda and not adopted by the OGM.
Legal ground: § 4 sub-paragraph 2 point 7)-9) of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.

Załączniki
20210628_144135_0000134757_0000132864.pdf
20210628_144135_0000134757_0000132863.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki