REKLAMA

QUARTICON S.A.: Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS

2021-05-17 15:01
publikacja
2021-05-17 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 i dotychczasowej polityki informacyjnej w zakresie przekazywania do wiadomości publicznej informacji o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS [software as a services], Zarząd QuarticOn S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że począwszy od dnia 17 maja 2021 r. zdecydował o zmianie prezentacji informacji o kwartalnych przychodach ze sprzedaży uzyskanych w kanale SaaS. Wobec tego, że publikowane cyklicznie raporty bieżącego dot. sprzedaży w kanale SaaS pomimo zamieszczanych objaśnień były często mylnie interpretowane i błędnie odnoszone do całej sprzedaży Spółki, Emitent zdecydował o rezygnacji z dotychczasowej polityki informacyjnej informowania o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS w komunikatach bieżących. Jednocześnie Emitent postanowił, że począwszy od publikacji raportu za I kwartał 2021 r., z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego w raportach okresowych będą prezentowane dodatkowe informacje o abonamentach i średniej wartości z jednego abonamentu w zakresie całej sprzedaży Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on quarterly sales revenues in the SaaS channelWith
reference to the current ESPI report No. 1/2020 and the existing
information policy regarding the disclosure of information on quarterly
sales revenues in the SaaS channel [software as a services], the
Management Board of QuarticOn S.A. [Company, Issuer] informs that,
starting from May 17, 2021, decided to change the presentation of
information on quarterly sales revenues in the SaaS channel. Due to the
fact that the cyclical current reports on sales in the SaaS channel,
despite the posted explanations, were often misinterpreted and
incorrectly related to the entire sales of the Company, the Issuer
decided to resign from the current information policy of informing about
quarterly sales revenues in the SaaS channel in current announcements.
At the same time, the Issuer decided that, starting from the publication
of the report for the first quarter of 2021, in compliance with the
generally applicable law, periodic reports will present additional
information on subscriptions and the average value of one subscription
in terms of all sales of the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2021-05-17 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki