REKLAMA

QUARTICON: Powołanie Członka Rady Nadzorczej QuarticOn S.A. // Appointing a member of the Supervisory Board of QuarticOn S.A.

2021-06-28 14:48
publikacja
2021-06-28 14:48
POLISH VERSION:
Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka”) informuje, że 28 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., podjęło uchwałę, na mocy której w skład Rady Nadzorczej Spółki powołana została Pani Justyna Spytek.
Informacje na temat nowego Członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ENGLISH VERSION:
The Management Board of QuarticOn S.A. ("Company") hereby informs that on 28 June 2021 the Annual General Meeting of QuarticOn S.A. adopted a resolution on the basis of which Justyna Spytek was appointed to the Supervisory Board of the Company.
Information on the new Supervisory Board member forming the company is attached.
Legal ground: § 3 sub-paragraph 1 point 7) of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.

Załączniki
20210628_144854_0000134760_0000132866.pdf
20210628_144854_0000134760_0000132867.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki