REKLAMA
RPP

POLENERGIA: POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

2022-10-10 18:01
publikacja
2022-10-10 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jacek_Santorski_-_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-10
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2022 r. otrzymał oświadczenie akcjonariusza – Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o powołaniu, na podstawie uprawnienia osobistego przewidzianego w art. 5.4.2 lit. a) pkt i) Statutu Spółki, pana Jacka Santorskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem od dnia 10 października 2022 r. godz. 12.01.

Powołany członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (ii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej; oraz (iii) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanego członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Jacek Santorski - CV.pdfJacek Santorski - CV.pdf CV

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-10 Michał Michalski Prezes Zarządu
2022-10-10 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki