REKLAMA

PKNORLEN: Wydłużenie terminu na realizację środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

2021-11-12 15:33
publikacja
2021-11-12 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-12
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Wydłużenie terminu na realizację środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu na realizację środków zaradczych („Środki Zaradcze”), które Spółka zobowiązana jest zrealizować w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Nowy termin na realizację Środków Zaradczych został wyznaczony na 14 stycznia 2022 roku i wynika z konieczności sfinalizowania procesu negocjacyjnego z partnerami, z którymi prowadzone są rozmowy dotyczące wdrożenia Środków Zaradczych oraz umożliwienia partnerom przeprowadzenia ścieżki decyzyjnej.

Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku, raport bieżący nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, raport bieżący nr 31/2019 z 3 lipca 2019 roku, raport bieżący nr 34/2019 z 26 sierpnia 2019 r., raport bieżący nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku oraz raport bieżący nr 43/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Extended deadline for realization of remedies regarding the planned taking control by PKN ORLEN S.A. over Grupa LOTOS S.A.Regulatory announcement no 45/2021 dated 12 November 2021PKN ORLEN S.A. („Company”) notifies that it obtained a positive decision from the European Commission on the extension of deadline for realization of remedies (“Remedies”) regarding the planned taking control by PKN ORLEN S.A. over Grupa LOTOS S.A. headquartered in Gdańsk.New deadline has been set for 14 January 2022 and results from the need to finalise the negotiation process with partners that the Company talks to on implementing the Remedies and to enable the partners to conduct the decision path.See also regulatory announcements: no. 26/2018 of 27 February 2018, no. 106/2018 of 30 November 2018, no. 31/2019 of 3 July 2019, no. 34/2019 of 26 August 2019, no. 42/2020 of 14 July 2020 and no. 43/2020 of 14 July 2020.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-12 Daniel Obajtek Prezes Zarządu
2021-11-12 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki