REKLAMA

PBG: Wpłynięcie pism od Obligatariuszy Obligacji serii I, G1, H1, I1, G3, H3 i I3.

2020-02-28 21:30
publikacja
2020-02-28 21:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-28
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
Wpłynięcie pism od Obligatariuszy Obligacji serii I, G1, H1, I1, G3, H3 i I3.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2020 roku otrzymał:

1) żądania Obligatariuszy w przedmiocie dokonania przez Spółkę wykupu W Dniu Wykupu wszystkich:
a. Obligacji serii I: przez Obligatariuszy reprezentujących łącznie 1.287.771 Obligacji, stanowiących 67,85% Obligacji serii I;
b. Obligacji serii G3: przez Obligatariusza reprezentującego 11.768 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii G3;
c. Obligacji serii H3: przez Obligatariusza reprezentującego 8.906 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii H3;
d. Obligacji serii I3: przez Obligatariusza reprezentującego 68.325 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii I3;

2) stwierdzenia naruszenia przez Spółkę jej zobowiązań wskazanych w punktach 17.A, w szczególności zobowiązań, o których mowa w pkt: 17.A.1 ppkt. 4), 5) i 11) Warunków Emisji Obligacji skutkujące wystąpieniem Dnia Wykupu od:
a. Obligatariuszy serii G1 reprezentujących łącznie 46.595 Obligacji, stanowiących 78,02% Obligacji serii G1;
b. Obligatariuszy serii H1 reprezentujących łącznie 35.266 Obligacji, stanowiących 78,02% Obligacji serii H1;
c. Obligatariuszy serii I1 reprezentujących łącznie 177.622 Obligacji, stanowiących 78,01% Obligacji serii I1.

Zarząd Spółki informuje, że Dzień Wykupu dla poszczególnych serii Obligacji został ustalony w sposób następujący:

1) „„Dzień Wykupu” oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:
- 30 czerwca 2020 r., lub
- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczone zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub
- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”:

1. dla Obligacji serii I - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
2. dla Obligacji serii I1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
3. dla Obligacji serii I3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji;

2) „„Dzień Wykupu” oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:
- 31 marca 2020 r., lub
- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczone zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub
- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”:

1. dla Obligacji serii G1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
2. dla Obligacji serii G3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
3. dla Obligacji serii H1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
4. dla Obligacji serii H3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (art. 14.1.1. WEO) dla ww. serii, niewykupienie przez Spółkę Obligacji w Dniu Wykupu stanowić może podstawę do złożenia przez Obligatariuszy żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji ww. serii.
Warunki Emisji Obligacji stanowią część Not Informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/obligacje.html#!/2017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-28 Maciej Stańczuk wiceprezes zarządu Maciej Stańczuk
2020-02-28 Michał Maćkowiak członek zarządu Michał Maćkowiak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki