REKLAMA

ORANGEPL: Daty publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-21 15:43
publikacja
2022-01-21 15:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Daty publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.


Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne
- za I kwartał 2022 r. - w dniu 25.04.2022 r.
- za III kwartał 2022 r. - w dniu 24.10.2022 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny
- za I półrocze 2022 r. - w dniu 27.07.2022 r.

Raport roczny za 2022 r.
- w dniu 22.02.2023 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
- w dniu 22.02.2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report 1/2022Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland21
January 2022


(translation of Polish version)title:
Calendar of publication of interim reports in 2022.Pursuant
to art. 80, clause 1 of the Decree of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information disclosed by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state, the Management Board of
Orange Polska S.A. hereby informs about publication dates of the interim
reports in 2022.


Enlarged consolidated quarterly reports for:


 the 1st quarter 2022 - April 25, 2022


 the 3rd quarter 2022 - October 24, 2022


Consolidated enlarged half year report for:


 the 1st half year 2022 - July 27, 2022


Full year results for 2022 - February 22, 2023


Consolidated full year results for 2022 - February 22, 2023


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-21 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2022-01-21 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki