10,0000 zł
2,56% 0,2500 zł
OPTeam SA (OPM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
0_RAPORT_za_III_kw._2019_OPTeam_S.A._publik_2019.11.07_publ_ESPI_DR-sig_TO_JB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 35 585 41 326 8 259 9 716
II. Zysk (strata) na sprzedaży -2 542 -1 217 -590 -286
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 038 -659 -473 -155
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 566 366 828 86
V. Zysk (strata) netto, 2 493 331 579 78
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 1 708 17 402
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 870 -471 -898 -111
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 784 -1 095 878 -257
IX. Przepływy pieniężne netto razem - zmiana stanu środków pieniężnych -13 142 -3 33
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) 0,34 0,05 0,08 0,01
XI. Stan na 30.09.2019 r. Stan na 31.12.2018 r. Stan na 30.09.2019 r. Stan na 31.12.2018 r.
XII. Aktywa razem 54 974 54 158 12 570 12 595
XIII. Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 9 543 6 833 2 182 1 589
XIV. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 13 920 18 306 3 183 4 257
XV. Kapitał własny 31 511 29 019 7 205 6 749
XVI. Kapitał zakładowy 730 730 167 170
XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 299 666 7 299 666 7 299 666 7 299 666
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 4,32 3,98 0,99 0,92
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
0_RAPORT za III kw. 2019 OPTeam S.A._publik 2019.11.07_publ ESPI_DR-sig TO JB.pdf0_RAPORT za III kw. 2019 OPTeam S.A._publik 2019.11.07_publ ESPI_DR-sig TO JB.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
2019-11-07 Jacek Błahut Wiceprezes Zarządu
2019-11-07 Rafał Gnojnicki Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.