REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

NETWISE S.A.: Skup Akcji Własnych Netwise S.A.

2023-01-13 23:08
publikacja
2023-01-13 23:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Skup Akcji Własnych Netwise S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem Skupu Akcji Własnych Netwise S.A., opublikowanym raportem bieżącym ESPI 3/2022 z 16 sierpnia 2022 r. w wykonaniu uchwały numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki dokonał skupu akcji własnych.

Liczba i cena zakupionych akcji na rynku NewConnect, w okresie od 09 do 13 stycznia 2023r. przedstawia się następująco:

09.01.2023 – zakup 20 akcji spółki po cenie 34,20 PLN
10.01.2023 – zakup 6 akcji spółki po cenie 34,20 PLN
10.01.2023 – zakup 15 akcji spółki po cenie 34,40 PLN
11.01.2023 – zakup 22 akcji spółki po cenie 34,60 PLN
12.01.2023 – zakup 21 akcji spółki po cenie 34,60 PLN

Nabyte akcje na rynku NewConnect w okresie od 09 do 13 stycznia 2023r. stanowią 0,008% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,008% w ogólnej liczbie głosów na WZA Netwise S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w obecnej chwili, posiada 11 068 (jedenaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji własnych, co stanowi 1,087% w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,087% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki, średnia cena zakupu na rynku NewConnect wyniosła 33,82 PLN.

Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZA do nabycia 101.813 akcji, słownie: stu jeden tysięcy ośmiuset trzynastu sztuk, o łącznej wartości nominalnej 10.181,30 zł w terminie 5 lat od dnia podjęcia Uchwały tj. od 18 lipca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzono w celu sfinansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-13 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki