REKLAMA

MZN PROPERTY S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie akcji MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW.

2020-07-16 10:06
publikacja
2020-07-16 10:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
MZN PROPERTY S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wycofanie akcji MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 15 lipca 2020 r. został złożony wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym oraz zezwolenia na zaprzestanie stosowania do MZN Property S.A. przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wniosek został złożony w celu realizacji Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MZN Property S.A. z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLMORZN00016) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-16 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
2020-07-16 Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki