REKLAMA

MTENERGIA: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.

2023-05-31 21:25
publikacja
2023-05-31 21:25
Zarząd MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowice, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2023 z dn. 27 stycznia 2023 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r. oraz raportu EBI nr 4/2023 z dn. 21 marca 2023 r., w którym przekazał informację o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r., niniejszym informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. i ustaleniu nowego terminu ich publikacji na 16 czerwca 2023 r.

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązków informacyjnych z uwagi na nieprzekazanie raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. w terminie do końca 5 miesiąca od dnia bilansowego (tj. do 31 maja 2023 r.) oraz z uwagi na nieprzekazanie niniejszego raportu o zmianie terminu publikacji tych raportów rocznych za 2022 r. na co najmniej 2 dni przed wcześniej ogłoszoną datą ich publikacji, która przypadała na dziś. Zarząd informuje, iż zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. spowodowana jest przedłużającymi się pracami nad przygotowaniem tych raportów.

Podstawa prawna:
- § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",
- pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki