REKLAMA
PIT 2023

MOJ S.A.: Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 02 sierpnia 2023 r

2023-08-07 14:01
publikacja
2023-08-07 14:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-07
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 02 sierpnia 2023 r
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 sierpnia 2023 r., Emitent otrzymał decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2023 r., w której Organ utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 28 lutego 2023 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za:
- za styczeń 2016 r. w wysokości 222.735 zł,
- za luty 2016 r. w wysokości 321.122 zł,
- za marzec 2016 r. w wysokości 426.978 zł,
- za maj 2016 r. w wysokości 211.844 zł
o której to decyzji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2023 z dnia 3 marca 2023 r. Otrzymana decyzja jest ostateczna. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-07 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2023-08-07 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki