REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2022-04-27 17:53
publikacja
2022-04-27 17:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
podpisany_list_prezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
podpisany_list_prezesa.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Mex_Polska_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF1YjednostkowyMEXPolska-2021-12-31-pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF1YjednostkowyMEXPolska-2021-12-31-pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ad_10_ocena_RadaNadzorcza_spr_fin.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ad_5_RN_ocena_KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
inf_zarzad_wybor_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
inf_zarzad_wybor_firmy_audytorskiej.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MEX_Sprawozdanie_z_badania_31-12-2021_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MEX_Sprawozdanie_z_badania_31-12-2021_PL.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_jednostkowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_jednostkowego.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sp_Zarzadu_z_dziali_GRUPY_2021_final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sp_Zarzadu_z_dziali_GRUPY_2021_final.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 204,00 3 273,00 918,00 731,00
II. Koszt własny sprzedaży 1 522,00 1 263,00 332,00 282,00
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 682,00 2 010,00 586,00 449,00
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -837,00 -1 154,00 -183,00 -258,00
V. Zysk (strata) brutto -332,00 -4 854,00 -72,00 -1 085,00
VI. Zysk (strata) netto -49,00 -4 578,00 -11,00 -1 023,00
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,01 -0,60 0,00 -0,13
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 952,00 221,00 -426,00 49,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 818,00 1 008,00 1 053,00 225,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 961,00 235,00 -647,00 53,00
XI. Aktywa razem 20 847,00 22 083,00 4 532,00 4 785,00
XII. Zobowiązania razem 9 104,00 10 290,00 1 979,00 2 230,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 898,00 4 975,00 1 065,00 1 078,00
XIV. Kapitał własny 11 743,00 11 792,00 2 553,00 2 555,00
XV. Kapitał podstawowy 767,00 767,00 167,00 166,00
XVI. Liczba akcji w sztukach 7 665 436,00 7 665 436,00 7 665 436,00 7 665 436,00
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,53 1,54 0,33 0,33
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
podpisany_list_prezesa.xhtmlpodpisany_list_prezesa.xhtml list Prezesa Zarządu
podpisany_list_prezesa.xhtml.XAdESpodpisany_list_prezesa.xhtml.XAdES
Wybrane dane finansowe Mex Polska_2021.xhtmlWybrane dane finansowe Mex Polska_2021.xhtml wybrane dane finansowe Mex Polska S.A.
SF1YjednostkowyMEXPolska-2021-12-31-pl.xhtmlSF1YjednostkowyMEXPolska-2021-12-31-pl.xhtml Sprawozdanie Finansowe Mex Polska S.A. za rok 2021.
SF1YjednostkowyMEXPolska-2021-12-31-pl.BES.xhtml.xadesSF1YjednostkowyMEXPolska-2021-12-31-pl.BES.xhtml.xades
Ad_10_ocena_RadaNadzorcza_spr_fin.xhtmlAd_10_ocena_RadaNadzorcza_spr_fin.xhtml Ocena RN Mex Polska S.A. sprawozdania Zarządu z dzialalności GK Mex Polska S.A. oraz Spółki Mex Polska S.A. oraz sprawozdań finansowych za rok 2021.
Ad_5_RN_ocena_KA.xhtmlAd_5_RN_ocena_KA.xhtml Oświadczenie RN Mex Polska S.A. dotyczące funkjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2021.
inf_zarzad_wybor_firmy_audytorskiej.xhtmlinf_zarzad_wybor_firmy_audytorskiej.xhtml Informacja o wyborze firmy audytorskiej
inf_zarzad_wybor_firmy_audytorskiej.BES.xhtml.xadesinf_zarzad_wybor_firmy_audytorskiej.BES.xhtml.xades
MEX_Sprawozdanie_z_badania_31-12-2021_PL.xhtmlMEX_Sprawozdanie_z_badania_31-12-2021_PL.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF Mex Polska S.A.
MEX_Sprawozdanie_z_badania_31-12-2021_PL.xhtml.XAdESMEX_Sprawozdanie_z_badania_31-12-2021_PL.xhtml.XAdES
Oświadczenie_Zarządu_do_jednostkowego.xhtmlOświadczenie_Zarządu_do_jednostkowego.xhtml Oświadczenie Zarządu Mex Polska S.A. w sprawie zgodności sprawozdań za 2021 r. z zasadami rachunkowości oraz rzetelności sprawozdania z działalności roku 2021.
Oświadczenie_Zarządu_do_jednostkowego.BES.xhtml.xadesOświadczenie_Zarządu_do_jednostkowego.BES.xhtml.xades
Sp_Zarzadu_z_dziali_GRUPY_2021_final.xhtmlSp_Zarzadu_z_dziali_GRUPY_2021_final.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Mex Polska S.A. oraz Spółki Mex Polska S.A za rok 2021.
Sp_Zarzadu_z_dziali_GRUPY_2021_final.BES.xhtml.xadesSp_Zarzadu_z_dziali_GRUPY_2021_final.BES.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki