REKLAMA

MADKOM: Zmiana na stanowisku Członka Rady Nadzorczej MADKOM SA

2020-08-24 15:56
publikacja
2020-08-24 15:56
Zarząd Spółki MADKOM SA z siedzibą w Gdyni (dalej „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MADKOM S.A. (dalej jako „Walne Zgromadzenie”) Uchwałą nr 19/2020 powołało Pana Krzysztofa Pawlaka na Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Artura Zmysłowskiego.
Powołanie to nastąpiło po uprzednim upływie kadencji Pana Artura Zmysłowskiego, któremu dziękujemy mu za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Krzysztof Pawlak:

a) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
b) W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
c) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
d) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje Życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej MADKOM S.A. zawierający opis posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
20200824_155650_0000128913_0000124486.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki