REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki

2023-01-06 06:57
publikacja
2023-01-06 06:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023Powiadomienie5Allianz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-06
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LiveChat Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 r. otrzymał od Polskiego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o przekroczeniu 5% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia powyższa zmiana to efekt połączenia Polskiego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (“Allianz OFE”) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (“Allianz DFE”) ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzającą Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (“Drugi Allianz OFE”)

Przed połączeniem:
- Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 0 akcji, stanowiące 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 0 głosów z akcji stanowiących 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (“WZA”) Spółki.
- Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 1.829.265 akcji, stanowiących 7,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 1.829.265 głosów z akcji stanowiących 7,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po połączeniu:
- Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE osiągnął poziom 1.829.265 akcji, stanowiących 7,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 1.829.265 głosów z akcji stanowiących 7,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
2023Powiadomienie5Allianz.pdf2023Powiadomienie5Allianz.pdf Powiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-06 Mariusz Ciepły orezes zarządu
2023-01-06 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki