REKLAMA

LIBET S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 21:18
publikacja
2021-04-30 21:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
ECDP_Audyt_sprawozdanie_z_badania_Grupa_Libet_S.A_30042021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GLSA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_2020_12-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_31.12.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_GK_Libet-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_firmy_audytorskiej_skonsolidowane-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dotyczace_sprawozdania_Libet_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_funkcjonowaniu_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 250 178 199 967 56 284 46 517
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 369 25 234 1 208 5 870
III. Zysk (strata) brutto -1 264 16 112 -284 3 748
IV. Zysk (strata) netto -1 637 17 778 -368 4 136
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 563 6 090 6 651 1 417
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 980 31 511 -2 245 7 330
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 876 -37 528 -3 347 -8 730
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 707 73 1 059 17
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,03 0,36 -0,01 0,08
XI. Aktywa razem 332 544 327 891 72 060 76 997
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 191 829 185 538 41 568 43 569
XIII. Zobowiązania długoterminowe 35 356 41 193 7 661 9 673
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 156 473 144 345 33 907 33 896
XV. Kapitał własny 140 715 142 351 30 492 33 428
XVI. Kapitał zakładowy 500 500 108 117
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ECDP Audyt_sprawozdanie z badania_Grupa Libet S.A_30042021.pdfECDP Audyt_sprawozdanie z badania_Grupa Libet S.A_30042021.pdf Sprawozdanie z badania GK Libet 2020
List do akcjonariuszy_2020.pdfList do akcjonariuszy_2020.pdf List Prezesa
GLSA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_2020_12-sig-sig.pdfGLSA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_2020_12-sig-sig.pdf Sprawozdanie skonsolidowane GK Libet 2020
Sprawozdanie Zarzadu z Działalności Grupy Kapitałowej 31.12.2020-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarzadu z Działalności Grupy Kapitałowej 31.12.2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności
Oświadczenie Zarządu GK Libet-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu GK Libet-sig-sig.pdf oświadczenie o rzeteleności sprawozdania finansowego za 2020
Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej skonsolidowane-sig-sig.pdfInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej skonsolidowane-sig-sig.pdf Informacja Zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej
Ocena RN_dotyczące sprawozdania Libet S.A..pdfOcena RN_dotyczące sprawozdania Libet S.A..pdf Oświadczenie RN o sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie RN_o funkcjonowaniu Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN_o funkcjonowaniu Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie RN dotycząca Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2021-04-30 Sławomir Salamon Członek Zarządu Sławomir Salamon


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki