0,5380 zł
1,51% 0,0080 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_LIBET_30062019_-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej__30.06.2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Libet_raport_z_przegladu_jedn._SF_30.06.2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Libet_raport_z_przegladu_skons._SF_30.06.2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
e-sprawozdanie_LSA_06.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
e-sprawozdanie_LSA_06.xml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / półrocze / 2019 półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 938 80 069 19 342 18 886
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 423 4 596 4 996 1 084
III. Zysk (strata) brutto 16 933 543 3 949 128
IV. Zysk (strata) netto 17 862 260 4 166 61
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 3 851 -2 908
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 048 -2 614 7 707 -617
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 874 -1 655 -7 667 -390
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 167 -418 39 -99
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,36 0,01 0,08 0,00
XI. Aktywa razem 344 241 297 823 80 960 69 261
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 201 966 173 600 47 499 40 372
XIII. Zobowiązania długoterminowe 50 537 16 711 11 885 3 886
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 151 429 156 889 35 614 36 486
XV. Kapitał własny 142 274 124 222 33 460 28 889
XVI. Kapitał zakładowy 500 500 118 116


pozycja od I do X wskazuje: _a_ kolumna 1 i
3 stan za okres od01.01.2019 do 30.06.2019, _b_ kolumna 2 i 4 stan
za okres 01.01.2018 do30.06.2018, pozycja od XI do XVI wskazuje: _a_
kolumna 1 i 3 stan nadzień 30.06.2019, _b_ kolumna 2 i 4 stan na
dzień 31.12.2018


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF GK LIBET 30062019 -sig-sig.pdfSSF GK LIBET 30062019 -sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone GK Libet zawierające śródroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe Libet S,A
Sprawozdanie Zarzadu z Działalności Grupy Kapitałowej _30.06.2019-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarzadu z Działalności Grupy Kapitałowej _30.06.2019-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Libet
Libet raport z przeglądu jedn. SF 30.06.2019-sig-sig.pdfLibet raport z przeglądu jedn. SF 30.06.2019-sig-sig.pdf Raport z przeglądu jedn. SF 30.06.2019
Libet raport z przeglądu skons. SF 30.06.2019-sig-sig.pdfLibet raport z przeglądu skons. SF 30.06.2019-sig-sig.pdf Raport z przeglądu SF 30.06.2019
e-sprawozdanie_LSA_06.xmle-sprawozdanie_LSA_06.xml
e-sprawozdanie_LSA_06.xml.XAdESe-sprawozdanie_LSA_06.xml.XAdES

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-09-30 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.