REKLAMA

LABO PRINT S.A: Zawarcie umowy kredytowej

2023-09-25 15:20
publikacja
2023-09-25 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, że 25 września 2023 roku zawarła z PKO Bankiem Polskim S.A. (dalej PKO BP) umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 1,27 mln euro na finansowanie i refinansowanie inwestycji w urządzenia produkcyjne. Przedmiotem finansowania będą głównie urządzenia na potrzeby segmentu etykiet.

Kredyt został udzielony na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2028 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Termin wykorzystania kredytu upływa 30 czerwca 2024 roku.
Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu są (i) zastaw rejestrowy na finansowanych urządzeniach do kwoty 1,91 mln zł; (ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia ww. urządzeń; (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowa zawiera klauzulę ograniczającą wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku Spółki, za rok obrotowy, za który zysk podlega podziałowi, bez uprzedniej zgody PKO BP.

Zarząd Spółki uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na istotną dla Spółki wartość zobowiązania wynikającego z zawartej umowy, jak również ze względu na znaczenie dla rozwoju zdolności produkcyjnych segmentu etykiet.


Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki