REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Budżet na 2021. Deficyt powyżej 80 mld zł

2020-08-27 10:35, akt.2020-08-27 16:38
publikacja
2020-08-27 10:35
aktualizacja
2020-08-27 16:38
Budżet na 2021. Deficyt powyżej 80 mld zł
Budżet na 2021. Deficyt powyżej 80 mld zł
fot. Adam Chełstowski / / FORUM

W czwartek rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2021 z deficytem 82,3 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Zaznaczono, że deficyt w tej wysokości pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19.

Jak napisano w komunikacie resortu, zgodnie z projektem dochody budżetu państwa wyniosą 403,7 mld zł, a wydatki 486 mld zł.

Wyjaśniono, że deficyt w wysokości 82,3 mld zł "pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie - m.in. poprzez inwestycje - rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19.". Zapewniono, że kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

"Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2021 jest kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po światowym lockdownie wywołanym COVID-19. Zakładamy, że w przyszłym roku PKB zwiększy się o 4 proc. powracając do wartości notowanych w ostatnich latach. W budżecie na 2021 rok mamy środki zarówno na działania proinwestycyjne, tak konieczne do dalszego pobudzenia gospodarki, jak i na kontynuację programów społecznych, które również łagodzą negatywne skutki pandemii" - tłumaczy minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Według wiceministra finansów Sebastiana Skuzy to, jak duże w przyszłym roku będą dochody budżetu, zależy przede wszystkim od tego, jak szybko wrócimy na ścieżkę wzrostu.

"Po stronie wydatków zakładamy m.in. zwiększenie środków na zdrowie do 5,3 proc. PKB, waloryzację rent i emerytur (wskaźnikiem na poziomie 103,84 proc.) obronę narodową (w wysokości 2,2 proc. PKB) oraz szkolnictwo wyższe i naukę" - zaznaczył Skuza.

Natomiast wiceminister finansów Piotr Patkowski zwrócił uwagę na przyrost PKB w 2021 r., który będzie m.in. efektem wzrostu inwestycji, o około 4 proc. w ujęciu rok do roku.

"Mieścimy się tu z naszymi szacunkami w przedziale szacunków rynkowych i prognoz Komisji Europejskiej. W kolejnych latach sytuacja na światowych rynkach powinna się unormować, co będzie sprzyjać stabilizacji tempa wzrostu PKB" - ocenił Patkowski.

Jak wyjaśnia MF, w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto: prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 403,7mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486 mld zł, deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok.6 proc. PKB. Ponadto, założono dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Założenia makroekonomiczne, na podstawie których opracowano projekt mówią, że MF przewiduje wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,0 proc., średnioroczną inflację w wysokości 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc., wzrost konsumpcji prywatnej w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada dochody w wysokości 80,5 mld zł i wydatki w kwocie 87,3 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich ma wynieść 6,9 mld zł.

Według resortu finansów na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa będzie miał wpływ przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu. Wyjaśniono, że prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim szacunkami czynników makroekonomicznych.

"Przewidujemy również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP w wysokości 1,3 mld zł" - czytamy w informacji MF.

Resort finansów zapewnia, że projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. Jak podano, kwota wydatków na 2021 rok została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 roku.

"Tym samym, projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu" - poinformowało ministerstwo.

Zgodnie z komunikatem, w projekcie budżetu na 2021 r. zapewniono m.in.: finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41,0 mld zł), zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 12,9 mld zł, co oznacza wzrost o 104 proc.), waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł).

Budżet przewiduje też: środki na realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł), finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB, wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa. Z budżetu finansowane mają być też zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (75)

dodaj komentarz
tergal
Gość wygląda jak sobowtór Cyrankiewicza :)
sel
Powyżej 80 mld to może być też 500 mld? ale jak się buduje nowe okręgi przemysłowe , dziesiątki fabryk i kopalń, fabryki samochodów elektrycznych na 1 mln aut rocznie , nowe stocznie , 3000 km autostrad rocznie i ponad 1 mln mieszkań rocznie to co to jest 80 mld? nowych długów?
jag63
Do niedawna mieliśmy błogosławiony budżet zbilansowany.

Teraz mamy "niegroźne" święte 100 miliardów deficytu.

Jak te dogmaty religijno-ekonomiczne się szybko zmieniają.
Jak ta skała wiary jest krucha i niestabilna.

.
meryt
jag63 "Jak te dogmaty religijno-ekonomiczne się szybko zmieniają."

"Sorry, taki mamy klimat" z wirusem.
jag63 odpowiada meryt
Na wirusa, to rząd był przygotowany na długo przed pandemią.
No premier przecież nie kłamie, dwa wyroki, to tyle, co nic.

I co ?

"...Nową przypowieść rząd sobie kupi,
Że i przed wirusem, i po wirusie głupi."
meryt odpowiada jag63
jag63 "No premier przecież nie kłamie, dwa wyroki, to tyle, co nic."

"Jednak często posługuje się przy tym określeniami nie odpowiadającymi faktom. Mateusz Morawiecki nie został "za kłamstwo skazany". W rzeczywistości nakazano mu sprostować nieprawdziwe wypowiedzi. I nie wyrokami, a postanowieniami.
jag63 "No premier przecież nie kłamie, dwa wyroki, to tyle, co nic."

"Jednak często posługuje się przy tym określeniami nie odpowiadającymi faktom. Mateusz Morawiecki nie został "za kłamstwo skazany". W rzeczywistości nakazano mu sprostować nieprawdziwe wypowiedzi. I nie wyrokami, a postanowieniami." konkret24 tvn
jag63 odpowiada meryt
Morawiecki skłamał ?
Ano świadomie skłamał i Sąd to potwierdził.

Szmaciany z niego katolik, co ósme przykazanie łamie.

To i łgać w sprawie budżetu też łatwo mu idzie.
meryt odpowiada jag63
jag63 "Morawiecki skłamał ?"

1.
"Zastosowanie regulacji z art. 111 kodeksu wyborczego miało miejsce w przypadku dwóch wystąpień premiera z jesieni 2018. W jednym z nich, 15 września w Świebodzinie, stwierdził on, że "przez osiem lat wydali (rząd koalicji PO i PSL - red.) 5 mld zł na drogi
jag63 "Morawiecki skłamał ?"

1.
"Zastosowanie regulacji z art. 111 kodeksu wyborczego miało miejsce w przypadku dwóch wystąpień premiera z jesieni 2018. W jednym z nich, 15 września w Świebodzinie, stwierdził on, że "przez osiem lat wydali (rząd koalicji PO i PSL - red.) 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my (rząd PiS - red. ) wydajemy w ciągu jednego do półtora roku"."

"Sąd Apelacyjny w Warszawie 26 września 2018 r. postanowił, że zobowiązuje premiera Morawieckiego do
opublikowania w ciągu 48 godzin (...) oświadczenia o następującej treści: 'Nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie w dniu 15 września 2018 r., podczas wiecu wyborczego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w Świebodzinie, że w ciągu jednego do półtora roku wydawana jest przez nas większa suma na drogi lokalne niż za czasów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w ciągu 8 lat'"."

2.
"Sąd Apelacyjny 30 października postanowił:

"I. zakazać uczestnikowi M. M. (2) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o rzekomym braku działań prezydenta miasta K. J. M., na rzecz poprawy jakości powietrza w K.;

II. nakazać uczestnikowi M. M. (2) sprostowanie nieprawdziwych informacji, w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od dnia wydania postanowienia przez Sąd, poprzez opublikowanie (...) oświadczenia o następującej treści: „Nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie w dniu 14 października 2018 r. podczas spotkania wyborczego komitetu wyborczego (...) w K. o braku działań prezydenta Miasta K. J. M. na rzecz poprawy jakości powietrza w K. M. M. (2), Prezes Rady Ministrów”"."
meryt odpowiada jag63
jag63 "Ano świadomie skłamał"
jag63 "dwa wyroki"

Skłamałeś z tymi dwoma wyrokami?
incitatus
No, także spore przekroczenie górnego progu ostrożnościowego się potwierdza. Także 2021 r. będzie gorący i wcale nie mówię tutaj o przyszłorocznej suszy :D

Ciekawe co zaoferują budżetówce - może zamiast podwyżek czy chociażby waloryzacji pensji do inflacji będzie waloryzacja o podstawową stopę referencyjną
No, także spore przekroczenie górnego progu ostrożnościowego się potwierdza. Także 2021 r. będzie gorący i wcale nie mówię tutaj o przyszłorocznej suszy :D

Ciekawe co zaoferują budżetówce - może zamiast podwyżek czy chociażby waloryzacji pensji do inflacji będzie waloryzacja o podstawową stopę referencyjną NBP :D :D

A że podobno Glapcio lubi nucić w wolnym czasie mniej niż zero (choć nie wiadomo czy przypadkiem ni jest to autokrytyka z jego strony) to zanosi się na spore ruchy w wynagrodzeniach :D :D :D

Powiązane: Budżet 2021

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki