KNF nałożyła 1,2 mln zł kary na Altus TFI. "Naruszenie zasad rachunkowości"

2019-06-25 16:58
publikacja
2019-06-25 16:58

Komisja Nadzoru Finansowego, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 roku, zdecydowała o nałożeniu na Altus TFI kary łącznie 1,2 mln zł. Mają one związek z naruszeniem przez Altus FIO Parasolowy zasad rachunkowości.

KNF nałożyła 1,2 mln zł kary na Altus TFI. "Naruszenie zasad rachunkowości" / fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Pierwsza kara dotyczy naruszenia zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r. Druga dotyczy naruszenia zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r. Za każde z tych przewinień Altus musi zapłacić po 600 tys. zł, co daje łączną kwotę do zapłaty sięgającą 1,2 mln zł.

Jak Altus podbił wycenę

- W grudniu 2017 r. Towarzystwo sporządziło wewnętrzną wycenę akcji jednej ze spółek notowanych na NewConnect, w której określiło cenę jednej akcji na poziomie 1,84 zł. Następnie w dniu 28 grudnia 2017 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI SA, w tym m. in. Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, wydzielone w ramach Altus FIO Parasolowy, nabyły do swoich portfeli znaczny pakiet akcji tej spółki po cenie 1,33 zł za jedną akcję - czytamy w komunikacie KNF. Chwilę po zakupie nastąpił jednak skokowy wzrost wartości akcji.

- Na dzień 28 grudnia 2017 r. akcje tej spółki (wchodzące w skład aktywów ww. Subfunduszy) wyceniono na kwotę ok. czterokrotnie wyższą niż cena nabycia tych akcji. Wycena została dokonana według kursu zamknięcia akcji na NewConnect, tj. po kursie 5,90 zł za jedną akcję - dodaje Komisja. Warto podkreślić, że czterokrotny skok wartości miał miejsce w tym samym dniu, w którym nabyto akcje i mimo iż wewnętrzna wycena wskazywała cenę na poziomie ledwie 1,84 zł.

Wycena oparta na kursie zamknięcia z NewConnect (ewentualnie według średniej z ofert kupna i sprzedaży) kontynuowana była przez Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, do dnia 21 września 2018 r. i kształtowała się w przedziale od 4 do 6 zł za akcję. 

Gigant w świecie bez płynności

Problem polega jednak na tym, że wówczas obrót na akcjach wspomnianej spółki był znikomy przez zdecydowaną większość sesji właściciela zmieniała... jedna akcja. Niemożliwym byłoby zatem sprzedanie po cenie z NewConnect pakietu, który posiadał Altus. Cena z giełdy nie mogła zostać uznana zatem za podstawę wyceny.

- Według KNF wycena akcji tej spółki bazująca na notowaniach giełdowych była dokonywana nieprawidłowo, gdyż nie uwzględniała znacząco niskiego wolumenu obrotu akcjami Spółki na NewConnect (a tym samym braku popytu na akcje tej spółki). Komisja uznała zatem, że przyjęta przez Fundusze metoda wyceny ww. akcji nie spełniała podstawowego warunku o jakim mowa w § 23 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rachunkowości funduszy tzn. wycena nie odzwierciedlała wartości godziwej akcji spółki. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Punktem odniesienia dla ustalenia wartości godziwej akcji Spółki, w szczególności w IV kwartale 2017 r., powinna być cena po jakiej fundusze nabyły akcje, tj. 1,33 za jedną akcję - ocenia Komisja.

Choć Komisja nie podaje o jaką spółkę konkretnie chodzi, fakty pasują do Centrum Finansowego SA. Newconnectowa cena jednej akcji spółki to obecnie 1,5 zł. Spółka mocno ucierpiała m.in. na przełomie sierpnia i września 2018 roku, gdy w związku z aferą GetBack zatrzymani zostali byli członkowie zarządu Altusa. To okresu do września 2018 roku dotyczy również kara.

Wycena mogła wprowadzać w błąd

Komisja podkreśla, że dokonywanie przez fundusz inwestycyjny wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto i wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa stanowi jeden z fundamentalnych obowiązków funduszu inwestycyjnego. Poprzez niewłaściwą wycenę spółki inwestorzy mogli być więc wprowadzani w błąd co do rzeczywistej wartości nabywanych/posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

Ponadto zawyżanie wartości składnika aktywów funduszu inwestycyjnego, skutkujące wzrostem wartości aktywów netto funduszu, przekłada się również na wysokość wynagrodzenia za zarządzanie, naliczonego przez towarzystwo zarządzające tym funduszem, a w odniesieniu do funduszy, w przypadku których naliczane jest również wynagrodzenie zmienne zależne od wyników funduszu, może również warunkować możliwość naliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz towarzystwa. Zła wycena mogła więc przyczynić się do zgarnięcia przez zarządzających premii, na którą nie zasłużyli

AT/KNF

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (4)

dodaj komentarz
forfun
to że nałożyli nie znaczy że zapłacą bo najczęściej tak jest - kara - odwołanie - umorzenie itp itd. ale szum był - knf działa
znawca_inwestor
Pogońmy burżujów, bo za dobrze mają. Więcej pieniędzy hołocie i nierobom.
staryznajomy
Wiwcej to sobie Altusowe cwaniaki w premiach wyplacily :)
marekrz
1,2 mln kary. A ile Altus był do przodu na tym szwindlu? Ile zyskał zarząd i czy zwróci nienależnie pobraną premię? (to ostatnie pytanie retoryczne. Oczywiście, ze nie)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki