126,50 zł
0,44% 0,55 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
raport_s_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
report_s_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-03-16
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
(+48) 76 7478 200 (+48) 76 7478 500
(telefon) (fax)
ir@kghm.com www.kghm.com
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody ze sprzedaży 15 112 15 939 3 454 3 809
II. Zysk netto ze sprzedaży 2 595 3 284 593 785
III. Strata przed opodatkowaniem ( 3 375) ( 1 938) ( 771) ( 463)
IV. Strata netto ( 4 085) ( 2 788) ( 934) ( 666)
V. Pozostałe całkowite dochody 6 ( 410) 1 ( 98)
VI. Łączne całkowite dochody ( 4 079) ( 3 198) ( 933) ( 764)
VII. Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
VIII. Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (20,42) ( 13,94) (4,67) (3,33)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 597 3 279 822 784
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 3 490) ( 6 872) ( 798) ( 1 642)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 186 3 683 43 880
XII. Przepływy pieniężne netto razem 293 90 67 22
XIII. Aktywa trwałe 25 594 28 406 5 785 6 666
XIV. Aktywa obrotowe 4 506 4 714 1 019 1 106
XV. Aktywa razem 30 100 33 120 6 804 7 772
XVI. Zobowiązania długoterminowe 9 245 7 756 2 090 1 821
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 955 5 085 1 120 1 193
XVIII. Kapitał własny 15 900 20 279 3 594 4 758


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP------------------------------------------------2016----------------------------2015Średni
kurs w okresie*------------------- 4,3757-------------------------4,1848Kurs
na koniec
okresu---------------------4,4240--------------------------4,2615*Kursy
stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2016 i 2015 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport_s_2016.pdfraport_s_2016.pdf Raport roczny R 2016
report_s_2016.pdfreport_s_2016.pdf Annual report R 2016 - translation

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-15 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2017-03-15 Michał Jezioro Wiceprezes Zarządu
2017-03-15 Rafał Pawełczak Wiceprezes Zarządu
2017-03-15 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
2017-03-15 Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-15 Łukasz Stelmach Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~ED

Cieniutko dopieru 2017 bedzie aktywny

! Odpowiedz

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

  • Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl