REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Powołanie Członka Zarządu JSW S.A.

2015-09-03 22:21
publikacja
2015-09-03 22:21

Raport bieżący 41/2015

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka", "JSW S.A.") informuje, iż w dniu 3 września 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 września 2015 r. Pana Aleksandra Wardasa na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych JSW S.A. VIII kadencji. Pan Aleksander Wardas nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Ponadto nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Aleksander Wardas w 1987 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra inżyniera górnika. W 1997 r. na tej samej uczelni ukończył studia podyplomowe w specjalności "Zarządzanie Górniczymi Podmiotami Gospodarczymi".

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą górniczą. W latach 1987-2002 był zatrudniony w KWK "Chwałowice" gdzie pracował kolejno na stanowiskach od stażysty do głównego inżyniera górniczego - kierownika działu górniczego. Następnie pracował w KWK "Jankowice" gdzie w okresie od 13.05.2002 r. do 31.01.2007 r. pełnił funkcję Naczelnego Inżyniera, Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ("KRZG"), a od 01.02.2007 r. do 03.11.2010 r. funkcję Dyrektora Technicznego - KRZG. Od 04.11.2010 r. do 31.12.2011 r. pełnił funkcję Dyrektora Technicznego KRZG KWK "Knurów - Szczygłowice", a następnie funkcję Dyrektora tej kopalni - KRZG.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl kom espi zdz

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Studia

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki