REKLAMA

Informacja o nieziszczeniu się jednego z warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PHZ BALTONA SA

2019-12-04 12:37
publikacja
2019-12-04 12:37
fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Informacja o nieziszczeniu się jednego z warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA - komunikat

W związku z ogłoszonym w dniu 15 października 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” („Wzywający”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. („Spółka”) („Wezwanie”) oraz zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748), Wzywający informuje, że w związku z zarządzeniem przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 25 listopada 2019 r., trwającej do dnia 10 grudnia 2019 r., warunek Wezwania wskazany w punkcie 30(iv) Wezwania nie ziści się w terminie wskazanym w treści Wezwania, tj. do dnia 5 grudnia 2019 r.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami, pomimo nieziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Mariusz Szpikowski

Stanowisko: Prezes

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Bożena Kłopotowska

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

kom amp/

Źródło:PAP
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki