REKLAMA

Immobile wzywa do sprzedaży akcji Projprzemu dających 33 proc. głosów (opis)

2016-09-02 15:45
publikacja
2016-09-02 15:45

Grupa Kapitałowa Immobile ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji Projprzemu, które dadzą łącznie 2.510.828 głosów, czyli 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym. Oferuje 8,5 zł za jedną akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK.

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu rozpocznie się 22 września i potrwa do 5 października.

W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać nie więcej niż 2.510.828 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 33 proc. ogólnej liczby głosów. Obecnie wzywający posiada wraz z podmiotami zależnymi 2.510.429 akcji Projprzemu, stanowiących 41,96 proc. wszystkich akcji spółki i uprawniających do 2.510.429 głosów tj. 32,997 proc. ogólnej liczby głosów na WZA.

W związku z faktem, że przedmiotem wezwania są również akcje imienne uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają w głosowaniu cztery głosy na WZA, które w wyniku nabycia ich przez wzywającego utracą uprzywilejowanie co do głosu wzywający, nabywając akcje, będzie kierował się liczbą głosów. Liczba akcji nabywana w wezwaniu nie będzie mniejsza niż 1.438.163 w tym: 541.750 akcji imiennych i 896.413 akcji na okaziciela oraz nie będzie większa niż 2.510.828 akcji na okaziciela.

Immobile w przypadku przejęcia kontroli planuje reorganizację działalności Projprzemu.

"W przypadku przejęcia kontroli nad spółką Projprzem, GKI Immobile wyklucza możliwość połączenia podmiotu przejmującego oraz podmiotu przejętego, z uwagi na znaczące różnice w modelu biznesowym i różnice operacyjne między oboma podmiotami. GKI Immobile zamierza przeprowadzić w okresie od 2 do 3 lat reorganizację podmiotu przejętego na bazie własnych doświadczeń zdobytych podczas reorganizacji swojej działalności w latach 2011-2015" - napisano w wezwaniu.

"Reorganizacja będzie dotyczyć trzech głównych segmentów działalności spółki Projprzem, to jest: budownictwa przemysłowego, konstrukcji stalowych i przeładunków. Oprócz reorganizacji wymienionych segmentów, GKI widzi konieczność zmiany modelu działania sfery administracji i zarządzania oraz dostosowania ich do obecnych wymagań rynkowych" - dodano.

W czwartek na zamknięciu za jedną akcję Projprzemu płacono 8,4 zł. (PAP)

gsu/ ana/

Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki