REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Powołanie prokurentów Spółki.

2021-03-22 18:56
publikacja
2021-03-22 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Powołanie prokurentów Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki („Emitent”; „INTERSPORT”), informuje, że Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 roku udzielił prokury łącznej Panu Janowi Pawłowi Holik oraz Panu Tomaszowi Michałowi Matonóg.

Pan Jan Paweł Holik jest absolwentem Kozminski University Master of Business Administration – MBA i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Master of Finance and Banking. Posiada 10-letnie doświadczenie w finansach przedsiębiorstw OTCF S.A., TXM S.A. i Marketing Investment Group S.A. Pan Jan Paweł Holik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Michał Matonóg jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od lipca 2020 roku pełni w INTERSPORT funkcję Dyrektora E-commerce. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Provida i YPI Consulting, Jade Poland Junior Enterprise Consulting oraz Badura S.A. Pan Tomasz Michał Matonóg nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-22 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2021-03-22 Marek Kaczmarek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki